Абонаменти (old)

Нашите абонаментни планове

Какво включва разделът Мениджмънт на ресторанта?

  • Визия, мисия, цел – това е моят ресторант;
  • Управление и организация на работния процес;
  • Оптимизация на ресурсите на ресторанта;
  • Ефективна вътрешна и външна комуникация;
  • Маркетинг на ресторанта;
  • Управление на склада и наличностите;
  • Определянето и поставянето на цели и начините за тяхното постигане;
  • Ефективно управление и мотивиране на персонала;
  • Използване на процесуалната верига като инструмент за по-голяма добавена стойност на продуктите;
  • Много други теми от компетенцията на мениджъра на ресторанта.

Към едногодишния абонамент получавате 10% отстъпка в магазина.

Chef & Gastro ще дарява 20% от прихода от абонаментите за благотворителна кауза!

14 дни

“Мениджмънт на ресторанта”

1 месец

“Мениджмънт на ресторанта”

6 месеца

“Мениджмънт на ресторанта”

1 година

“Мениджмънт на ресторанта”