Skip links
готвене и температура

Избор на продукти за ресторанта

Loading

Избор на продукти за ресторанта

Да се изберат правилните хранителни продукти е важна задача. Помощ в това отношение са тестовете за качество на стоките. Колкото повече частично преработени или готови продукти има във фирмата, толкова по-последователно трябва да се съпоставят те преди закупуването им в сравнителен тест. От полза е да се тества широка предлагана гама от един и същи продукт. Един одобрен продукт би трябвало да остане в асортимента по-продължителен период, тъй като рецептите и работата с продукта вече са съчетани.

Тестовете за качество на продуктите изискват време и усилия.

Резултатите от дегустациите се вписват в анкетни листове, за да може по всяко време да се прави справка с тях и по този начин да се гарантира проследяването на решението за избор.
Критериите за дегустациите и тестовете зависят от продукта и неговото предназначение/употреба. При тях следва да се съблюдават в еднаква степен както качествени и икономически, така и екологични аспекти.

Целта при избор на продукти за ресторанта:

 • Съблюдаване на качествените потребности, отнесени към потребителя, както и на нуждите на региона.
 • При набавянето им да се остане в бюджетната разходна рамка.
 • Следване на екологичните указания.
 • Изборът на продукти и доставчици става в съотношение: качество/ цена/ резултат.

При еднакъв резултат решаващи са опитът, мястото на производство и начинът на производство.

Договаряне с определени доставчици за ресторанта – какво е важно да се знае.

Подпишат ли договора за доставка всички страни, налице е юридически валиден документ. Съдържанието му регулира ключовите търговски споразумения (вида на съвместната работа).Фактори като големина на фирмата и вид, обем на доставката, степен на зависимости, както и фирмената култура определят степента на детайлност на съдържанието.

Съдържанието най-общо се отнася до:

 • Координация на контакта,
 • Ритъм на поръчките и доставките,
 • Общи условия за покупка (изисквания, формалности при плащане и т.н.)
 • Максимални и минимални количества,
 • Изисквания към качеството,
 • Изисквания към доставката (транспорт, срок, деклариране, вид на опаковките),
 • Обслужване/ консултиране/ поддържане.

При доставка на продукти е добре да се познава Европейската система за кодиране (GTIN).

Тя представлява 13-цифрено, а за малки продукти 8-цифрено число, с което се обозначават стоковите единици. Щрихкодът (баркодът) служи за бързото регистриране на стоките.

 • Номер на страната производител. Това е началният 2-цифрен номер. Например, 40-44 за Германия.
 • Номер на фирмата производител. Следващите 5 цифри, от 3 до 7, указват предприятието производител.
 • Номер на стоката. Това са цифрите от 8 до 12.
 • Контролна цифра. 13-тото число. То се изчислява от останалите цифри и служи за по-голяма сигурност при сканиране.
5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни