Правни услуги и консултации

Адвокат Борис Малинов е завършил „Право“ в Юридическия факултет на УНСС, а през 2019 г. стартира своята самостоятелна практика. Кантората му осъществява правна защита и консултации в областта на наказателното, търговското, гражданското и трудовото право.  Като част от екипа на Шеф и Гастро осигурява юридически консултации на нашите партньори и потребители.

Ето и услугите, които може да ви предложим:

  • правни консултации,
  • становища,
  • процесуално представителство,
  • представителство пред институтиции.