Редакция и превод и на меню

Подходът към текста и дизайна на менюто трябва да бъде много сериозен, защото менюто е лицето на заведението за хранене. То трябва да е лесно за четене и интуитивно. Менюто задължително е нужно да е грамотно написано и да отговаря на определени изисквания. Тук всичко е важно – от дизайна на папката, логото, вида, цвета на шрифта, кавичките за името на всяко ястие…. Преводът на менюто на  някои езици е бонус и разширява клиентелата на заведението за хранене. Едно меню може да бъде преведено на 2,3 езика, което наистина е много полезно за гости от чужбина.

Рекламни статии и интервюта

Рекламна статия (маркетинг съдържание) е текст, който е предназначен да генерира определен интерес към продукт или услуга. Всяка рекламна статия описва конкретен продукт, услуга. В нея се представят възможните ползи и предимства. Статиите от този тип предоставят 2  ползи:

  •         Стимулират продажбите на нови продукти и услуги 

Когато на пазара се появи нов продукт или услуга, потребителят не знае как да го използва и за какво точно тези нови артикули могат да бъдат полезни. Целта на рекламната статия е именно да обясни конкретните ползи.

  •         Води до по-голяма аудитория

Изтъквана не ползите или предимствата на продукт или услуга дава шанс да достигне до повече хора и те да проявят интерес.

Взаимодействието с медиите и публикуването на рекламни статии има кумулативен ефект. По подобен начин върху продажбите осказва роля интервюто със „скрита реклама“, което предоставя повече специфична информация за компанията, бранда, продуктите или услугите. Интервюто е изключително популярен начин за повишаване на продажбите.

Текстове за представяне на бранд

Разработването на силна корпоративна идентичност е изключително важен фактор за успеха на всеки бизнес.

Текстовете, представящи конкретен бранд, изпълняват 3 основни цели:

  •         Да изгради една компания перфектна  репутация,
  •         Да се разграничи от конкурентите,
  •         Да привлече нови клиенти.

С помощта на такива текстове се подчертават качествата, които марката олицетворява, както и как тя вдъхва доверие на клиентите и партньорите. Всичко това повишава и разширява продажбите.

Продуктови описания

Описанието на продукта е изключително важно при търговия през интернет, тъй като онлайн пазаруването се усложнява от невъзможността да се докосне, изпробва или, например, да се вкуси продукта.

С други думи, в онлайн магазините често е трудно да се получи достатъчно количество информация за даден продукт. Следователно, задачата на описанието е допълнително да обясни на потенциалния клиент защо трябва да закупи този продукт или да се възползва от конкретна услуга. И колкото по-убедително и пълно е представена информацията, толкова по-малко съмнения и въпроси ще има купувачът и толкова повече стимули за покупка ще са налице.

Много хора смятат, че описанието играе второстепенна роля, тъй като клиентът, на първо място, обръща внимание на снимките, цената и основните характеристики на продукта.  Но продуктовото описание подчертава и разкрива доста повече от изброените неща.