Маркетинг и връзки с обществеността

Ресторант

Маркетинг и връзки с обществеността


Маркетингът е философия на бизнеса и в същото време връзка между производството и потреблението.

Смисълът на маркетинговата концепция е в това, че ключът за постигане на фирмените цели се намира в идентифициране потребностите и желанията на целевите пазари/сегменти и в тяхното задоволяване по-ефективно и по-ефикасно от конкуренцията.

Ако функцията на търговския отдел е тази, да убеди купувача, да купи онова, което е вече произведено, то функцията на маркетинга е да проучва потребностите на клиентите и да достави на пазара онази стока или услуга, от която потребителят действително се нуждае.

Маркетингът като управленска функция еволюира непрекъснато от своето възникване нататък. Маркетингът “тръгва” от производствената концепция, която на практика е най-старата, докато достигна днес до динамичната маркетингова концепция. В основата на динамичната маркетингова концепция лежи теорията за суверинитета на потребителите. Тази теория намира израз дори в рекламните послания на компании, които твърдят, че са в бизнеса преди всичко, защото съществуват клиенти с търсене, което представлява интерес за тях. 

Пъблик рилейшънс не са както рекламата “чист” маркетингов елемент. Те имат отношение към всяка една организация независимо от вида й, но са елемент и на маркетинга, и на мениджмънта. Освен това всеки елемент на маркетинговия микс има пъблик рилейшънс измерения. Определянето на фирменото име и търговска марка, изборът на етикет и опаковка, цената, упътванията, взаимоотношенията “търговец-купувач”, “образоването” на пазара, продажбите, продажбите, рекламата, мърчандайзингът и следпродажбеното обслужване – всички те имат различни ПР-аспекти. Когато някои автори включват пъблик рилейшънс като част от маркетинга, вероятно имат предвид поддържане взаимоотношения с пресата, които са помощно средство за реализиране на маркетинговата стратегия. Това е един много опростенчески подход към пъблик рилейшънс и типична проява на маркетингово неразбиране на тяхната роля.

Въпросник при стартиране на бизнес

Представяме ви изчерпателен въпросник при стартиране на бизнес. Когато създаваме бизнес задължително има две цели: [...]

Форми и принципи на деловото общуване

Какви са формите и съществуващите принципи на деловото общуване? Деловото общуване се дели на вътрешно [...]

Интернет маркетинг – същност и особености

Интернет маркетинг означава: Представяне на продуктите и марките чрез уеб страници. Рекламиране чрез портали и [...]

1 Comment

Делово общуване – същност

Делово общуване – защо е важно за всяка сфера? Общуването само по себе си е [...]

Реклама и нейната роля

Почти всеки човек в 21-ви век се среща с някаква реклама всеки ден. И по [...]

Програми за лоялност

Компаниите в цял свят използват програми за лоялност по-често от всякога. Те разбират важността на [...]

1 Comment

Слоган: същност и създаване

Слоган: какво означава? Може би търсите информация по темата за слоган и намирате легендарни примери [...]

Уникално предложение за продажба (USP)

Какво е уникално предложение за продажба (USP) по отношение на ресторанта? Конкуренцията е естественият ред [...]

Промоции в ресторанта

Промоции в ресторанта – защо трябва да им се обърне особено внимание? Винаги е имало [...]

1 Comment

Лого на ресторант

Лого на ресторант – провокативна тема, която може би ви интересува… Защо ресторантът, кафенето или [...]

Онлайн реклама на ресторант при Ковид-19

Онлайн реклама на ресторант по време на Ковид-19 – нещо особено важно за всеки ресторантьор. [...]

1 Comment

USP за ресторант – какво представлява?

Какво означават съкращението USP за ресторант? Днес ще говорим за една от най-ценните концепции за [...]

1 Comment

[]