Продукти

продукти-и-технологияКакво представляват хранителните продукти?

Храната е всяко вещество или продукт, които е предназначен или може да се използват за човешка консумация в преработено, частично преработено или непреработено състояние.
Хранителните продукти включват също така напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, умишлено добавени към храната по време на нейното производство или преработка.

Нямате право да копирате това съдържание.