HACCP система

HACCP за ресторанта

HACCP система е съкращение за Hazard Analysis and Critical Control Points, което може да се преведе като „Анализ на риска и контрол на критичните точки“.

Това е система за контрол за осигуряване на качеството във всички производствени процеси, свързани с храната – от производството до разпределението и съхранението. Концепцията HACCP е разработена през 1959 г., когато на американската фирма The Pillsbury Company е възложена поръчка от космическата агенция НАСА да произвежда подходяща за космоса храна за астронавти. Тя е трябвало да бъде сто процента безопасна. Codex Alimentarius, публикуван от Организацията на ООН по храните и земеделието (ФАО), също препоръчва използването на концепцията HACCP от 1993 г. насам.

Къде намира приложение?

Въпреки че тази система за контрол се използва в хранително-вкусовата промишленост, то методологията и преподаването в HACCP, могат да бъдат приложени в голямо разнообразие от други области. Буквално навсякъде, където контролът на риска от околната среда играе важна роля. Целта на систематичната HACCP концепция е да записва съществени рискове и да гарантира как те могат да бъдат избегнати.
Анализът на опасностите и критичните контролни точки, или HACCP

Последно публикувани

Роля на HACCP за ресторанта

HACCP – какво означава? HACCP е съкращението за Анализ на опасностите и критична точка на [...]

1 Comment

Хигиена и санитарен контрол в ресторанта

Хигиена и санитарен контрол в ресторанта – защо са важни? Системата за контрол на качеството [...]

Входящ контрол на групи стоки

 Входящ контрол на групи стоки-процес от особенна важност Изключително важно е закупените за кулинарна обработка [...]

2 Comments

Кръстосано замърсяване: същност и рискове

Кръстосано замърсяване – какво представлява и какво може да причини? Всяка година приблизително 600 милиона [...]

1 Comment

Входящ контрол на стоки

Входящ контрол на стоки  – същност и особености. Не само, че трябва да се извършвате [...]

Хигиена на персонала в ресторанта

Статията дава основни насоки за хигиена на персонала в ресторанта, които трябва да се спазват [...]

1 Comment

Добри производствени практики (GMP) в ресторанта

Добри производствени практики (GMP) в ресторанта Осигуряването както на добри производствени практики, така и на [...]

HACCP система – същност и правила

HACCP система е съкращение за Hazard Analysis and Critical Control Points, което може да се [...]

Санитарна хигиена на ресторанта

Санитарна хигиена на ресторанта В днешно време въпросите за хигиената излизат на преден план буквално [...]

Хигиена при работа с месо

Хигиена при работа с месо – на какво следва да се обърне внимание? Месото е [...]

2 Comments

Хигиена на храните

Хигиена на храните – защо тя има първостепенно значение? Правилното съхранение и обработка на храните [...]

Съхранение на хранителните продукти

Съхранение – защо е важен този процес в кулинарията? Правилното съхранение и обработка са важни [...]

Безопасността и хигиената на храните 

Безопасността и хигиената на храните Безопасност и хигиена на храните Хигиената в предприятие за преработка [...]

Хигиена на ресторанта

Подържането на хигиена на ресторанта е от изключително значение. Спазването на хигиенните стандарти е неразделна [...]

Разваляне на хранителните продукти (1 част)

Разваляне на хранителните продукти – какви са причините за процеса и какво се случва точно [...]

3 Comments

Разваляне на хранителните продукти (2 част)

Следва втора част на статията „Разваляне на хранителните продукти„. Ако сте пропуснали първата част относно [...]