Калкулации

Калкулация означава изчисляване на разходите, което включва анализ на оперативните разходи и приходите на компанията. В една компания, ориентирана към печалба, е от съществено значениe мениджмънта да се задава въпроса дали генерираните продажби едновременно покриват разходите и осигуряват разумна печалба. За да се контролира това, трябва да се използват съответните инструменти за периодичния контрол на разходите.

Последно публикувани