Устойчиво управление на персонала

Управление на персонала

Управление на персонала – несъмнено това е важна тема, която не бива да се подценява.

Терминът „устойчивост“ по отношение на заведенията за хранене не се отнася само за околната среда или закупуването на регионали продукти. Една компания може също така да работи устойчиво и със служителите си. Устойчиво не винаги означава еко или опазване на околната среда.Терминът включва и безопасност, социална отговорност и личностно развитие. Във всичко това фокусът е върху хората.

Последно публикувани