Устойчиво управление на персонала

Управление на персонала

Управление на персонала – несъмнено това е важна тема, която не бива да се подценява.

Терминът „устойчивост“ по отношение на заведенията за хранене не се отнася само за околната среда или закупуването на регионали продукти. Една компания може също така да работи устойчиво и със служителите си. Устойчиво не винаги означава еко или опазване на околната среда.Терминът включва и безопасност, социална отговорност и личностно развитие. Във всичко това фокусът е върху хората.

Последно публикувани

Мениджър и лидер – каква е разликата?

Мениджър и лидер – има ли разлика? „Ръководство” без „планиране”, „организация”, „координиране” е само едно [...]

Виж повече
Как да наемем и задържим добрите кадри в ресторанта

Темата „Как да наемем и задържим добрите кадри в ресторанта“ е особено актуална в наши [...]

Виж повече
Основни комуникативни умения

Основни комуникативни умения – знаете ли, че те са от съществено значение за всеки ресторант? [...]

Виж повече
Комуникативни умения и бизнес

Комуникативни умения – защо са важни в живота и по-конкретно в бизнес отношенията? Комуникативните умения [...]

Виж повече
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси – защо е изключително важно в заведенията за хранене? Какво са [...]

Виж повече
Конфликтология и конфликти

Все повече се говори в наше време за конфликти в различни сфери на живота. В [...]

Виж повече
Изграждане на екип с тиймбилдинг

В статията ще разгледаме важни въпроси за изграждане на екип с тиймбилдинг . По този [...]

Виж повече
Мотивация на персонала

Фактът, че е необходимо да се поддържа висока мотивация на персонала, вече не е тайна. [...]

Виж повече
Наемане на персонал в ресторанта

Персонал в ресторанта – защо е толкова важен за просперитета на заведението за хранене? Когато [...]

Виж повече
Устойчиво управление на персонала

Устойчиво управление на персонала – несъмнено това е важна тема, която не бива да се [...]

Виж повече
6 стъпки за обучение на персонала в ресторанта

Знаете ли, че всяко обучение на персонала в ресторанта е реална инвестиция за вашия бизнес? [...]

Виж повече
Обява за работа – същност

Какво представлява една обява за работа? Обявата за работа не е просто предложение за заемане [...]

Виж повече
Управление в ресторанта: полезни съвети

Управление в ресторанта и как влияе на цялостния бизнес? Мениджмънтът на ресторанта често се занимава [...]

Виж повече
Управител на ресторант: специфика на работата

Управител на ресторант – какво зависи от него? Управителят на един ресторант трябва да притежава [...]

Виж повече
Мотивация на персонала в ресторанта – 1 част

Мотивация на персонала в ресторанта – статията дава нестандартни решения за нейната реализация Мотивация на [...]

Виж повече
Мотивация на персонала в ресторанта – 2 част

Ефективната мотивация на персонала в ресторанта трябва да се основава на няколко важни принципа. Ето [...]

Виж повече