Пътеводител в света на гастрономията

Всичко за професионалиста в кухнята!

Нашата концепция

Chef&Gastro е програма за качествено обучение и квалификация на кадрите  в ресторантьорската и хотелиерската индустрия, реализирана чрез онлайн платформа.

Мисия: 

Да подобрим и актуализираме съществуващата информационна база (учебници и помагала), която да бъде лесно достъпна и съобразена със съвременните начини на обучение и актуални тенденции в професионалното кулинарно образование в България.

Визия: 

Платформата https://chefandgastro.com/ да се превърне в основа както за самообучение, така и за  провеждане на краткосрочни курсове, семинари и презентации.

Перспективи:  

Chef and Gastro да работи като водеща организация, която подготвя и мотивира кадрите в бранша за непрекъснато повишаване на знанията  и усъвършенстване на практическите умения.

Защо?

Нивото на квалификация на кадрите в туризма, както и обучението на учениците в професионалните гимназии не отговаря на съвременните потребности на бранша.

Но това може да се промени!

Как?

Чрез новата онлайн платформа Chef and Gastro, която предоставя достоверна и актуална информация  в хода на обучението  и допълнителната квалификация на кадрите в сферата на ресторантьорската и хотелиерската индустрия.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

1.Създаване и разпространяване на съвременна учебна програма

Разработване на цялостна и добре структурирана учебна програма, основана на холистичен подход. Тя ще обхваща широк спектър от теми, включително кулинарни техники, физиология на хранене, безопасност на храните, планиране на менюта и др. Идеята е учебната програма да бъде модулна, интерактивна, с комбинация от видеоклипове, текстово съдържание, тестове и практически задачи. Тя ще бъде съставна част от системата за дуално обучение в професионалните училища по ресторантьорство и хотелиерство.

2.Изграждане на богата база рецепти

Създаване на богат набор от рецепти в платформата ще оформят практическа база за:

 • придобиване на практически умения и обучение,
 • рецептиране и калкулиране,
 • усвояване на класически и модерни техники на готвене,
 • съставяне и планиране на менюта

3.Развиване на  иновативни форми  за обучение

Обучението, без съмнение, е нашата основна цел. Визуалното обучение е от съществено значение в професионалното образование. По тази причина срещите на живо и видеоклиповете могат да помогнат на курсистите да разберат по-добре концепциите. Чрез организирането на онлайн семинари, дискусии, презентации и форуми с участието на български и чуждестранни професионалисти в бранша ще може да способстваме за повишаване на нивото на кадрите в тази сложна и предизвикателна индустрия.

4.Привличане на доказани професионалисти в бранша

Професионални готвачи и инструктори ще бъдат гост-лектори. Те ще дават не само ценни съвети, но и ще демонстрират стъпка по стъпка как се случват нещата в кухнята и ресторанта.

5.Провеждане на обучение с модерно кухненско оборудване

Обучението и презентациите съвместно с вносителите и търговците на  професионално кухненско  оборудване дава информативна и ценна практическа насока на програмата. Това ще осигури на курсистите  практически опит и познания за използване на модерно кухненско оборудване.

6.Развитие на бизнес и предприемачески умения

Включване на  компоненти за бизнес и управление в учебната програма е също важен и нов момент. По този начин амбициозните готвачи  ще имат не само знания, но и умения, необходими за управление на успешни кулинарни и ресторантьорски бизнеси. Терминът предприемачество е труден за класифициране в нашия сектор, защото всеки, който прави нещо ново с храната и ресторанта, попада под чадъра на предприемача.

7.Формиране на екологично мислене и устойчивост

Включването на темата за екологията и устойчивостта в учебната програма в платформата е с цел стимулиране на отговорни и екологични практики в кулинарната индустрия. Чрез интегрирането на екологичните принципи в практическата работа, готвачите и кулинарните професионалисти ще имат решаваща роля за минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда и насърчаване на устойчиви хранителни системи. В учебната програма ще бъде отделено внимание на следните теми в тази насока:

 • устойчиво снабдяване, 
 • намаляване на отпадъците, 
 • енергийна и ресурсна ефективност, 
 • рецепти на основа климатично неутрални продукти и такива с ниско въздействие върху околната среда, 
 • кръгова икономика, 
 • устойчиви техники за готвене, 
 • зелени сертификати и етикети и др.

8.Акцентиране върху безопасността и хигиената на храните

Цялостното обучение по безопасност и хигиена на храните ще бъде неотменна част в учебната програма. По този начин учениците ще бъдат добре запознати с най-добрите практики за поддържане на качеството и безопасността на храните.

9.Гарантиране на гъвкавост и достъпност

Стремежът ни е платформата да е лесна за използване и достъпна от различни устройства, включително смартфони, таблети и компютри. Предлагайки гъвкави възможности за обучение, ще позволим на курсистите да учат със собствено темпо. Ще насърчаваме обратната връзка, за да идентифицираме областите на подобрение в платформата. Ще има лесни за ползване модули с полезна информация в сектора.

10.Предоставяне на непрекъснати актуализации

Платформата ще бъде в крак с последните новости в кулинарните и ресторантьорски бизнеси. Редовно ще актуализираме нейното съдържанието, отчитайки всички нови техники, уреди, продукти, тенденции и напредък в областта на кулинарията.

11.Промотиране на местни продукти и производители

Създаване на база данни с  местни продукти е също важна цел., Тя ще служи за директна връзка между производители и ресторантьори. Така ще се промотира и стимулира местното производство и ще се даде възможност за  намаляване на въглеродния отпечатък на кулинарната индустрия.  Разработването и внедряването  на рецепти, съдържащи тези продукти, ще придаде уникалност на местните ресторанти.

10.Приоритизиране на местната кухня

Ще работим за създаването на  проекти с цел запазване и популяризиране на  традиционните български ястия и съставки, съхранявайки кулинарната българска идентичност.

13.Реализиране на сътрудничество с индустрията

Създаване на партньорства с местни ресторанти, хотели и кулинарни фирми за стажове, чиракуване или дори съдействие за назначаване за работа за завършилите платформа ще бъде за нас истинско предизвикателство. Реалният опит е безценен в кулинарната индустрия.

14.Гарантиране на подкрепа и взаимопомощ

Съвместно със собствениците и мениджърите на ресторанти ще създаваме система за мотивация за повишаване на квалификацията чрез обучение. Ще работим за психичното здраве на персонала и предпазването от бърнаут синдром чрез изграждането на отлични комуникационно-мотивационни отношения.

15.Осигуряване на експертни съвети в дигиталния маркетинг 

В 21-ви век дигитализацията е на макс.  Ние ще съдействаме на желаещите както за популяризиране на нашата платформата на местно и международно ниво, така и ще им оказваме помощ при изграждане на ефективни маркетингови стратегии. 

16.Създаване на онлайн общност

Общността е голяма сила и ние ще работим за изграждането на виртуална общност от ученици, студенти, преподаватели, готвачи и др. за свързване, споделяне на опит и обмен на знания и идеи. За целта ще използваме ефективно социалните мрежи и канали.

17.Изграждане на реална система за обратна връзка

Обратната връзка с курсистите и потребителите на платформата като цяло ще бъде също неотменна част от нашата програма. Така ще следим тяхната подготовка, от какво се интересуват, какво още искат да научат чрез попълването на създадените модулни тестове (практически и теоретични) и анкетни карти, които разкриват тяхната удовлетвореност. 

Кои сме ние?

Георги Котев

основател

[email protected]

+41787136890

Автобиография

Станислав Котев

Станислав Котев

основател

[email protected]

+359899532064

Автобиография

Желязко Каракашев

Желязко Каракашев

консултант

[email protected]

+359898885227700

Автобиография

Мирослава Петърчева

автор и редактор

[email protected]

Автобиография

мирослава

Вашият партньор в света на гастрономията!

Запознайте се с услугите и партньорските програми, които предлагаме.

Консултантски услуги

Екипът ни от професионалисти може да ви предложи пълна гама от консултантски услуги за концепцията на заведение за хранене независимо дали е новооткриващо се или вече съществуващо. От графичен дизайн през фотография и маркетинг до изработване и редакция на менюта. Консултантските услуги не са само в сферата на оперативната дейност на заведението за хранене, а имат за цел оптимизация на цялостната организация, комуникация и позициониране на едно заведение.

Към всички услуги

Реклама в Chef&Gastro

Ние не търсим просто рекламодатели, а съмишленици, които да споделят нашата мисия.
С Вашата подкрепа нашият сайт ще се превърне в перфектния инструмент за популяризиране на бизнеса Ви.

Връзка с нас

Реклама в Chef&Gastro

Ние не търсим просто рекламодатели, а съмишленици, които да споделят нашата мисия.С Вашата подкрепа нашият сайт ще се превърне в перфектния инструмент за популяризиране на бизнеса Ви.

Връзка с нас

Консултантски услуги

Екипът ни от професионалисти може да ви предложи пълна гама от консултантски услуги за концепцията на заведение за хранене независимо дали е новооткриващо се или вече съществуващо. От графичен дизайн през фотография и маркетинг до изработване и редакция на менюта. Консултантските услуги не са само в сферата на оперативната дейност на заведението за хранене, а имат за цел оптимизация на цялостната организация, комуникация и позициониране на едно заведение.

Към всички услуги

Нашите партньори