Skip links

Контакти

Пътеводител в света на гастрономията

Свържете се с нас

Gastro Academy

Модерна образователна програма, разработена специално за гастро и хотелиерската индустрия.

Георги Котев

Тел.: + 41798165268

За всякакви въпроси, предложения и коментари:

Желязко Каракашев

Тел.: +359888522770

Пишете ни    Нямате право да копирате това съдържание.

    Разгледай
    Дръпни