Кулинарен лексикон

В секцията има общи технически термини, свързани с храната, нейния състав и технологията на приготвянето й, обяснени на ясен и разбираем език.

Какво означава лексикон?

Лексикон идва от гръцки lexikon, което означава речник, книга. Французите определят лексикона като форма на събиране на думи, информация, изрази, справочник под формата на речник.

Всички термини

А

К