Skip links

Ваня Сланчева

Пътеводител в света на гастрономията

Автобиография

Ваня Сланчева завършва Университета за национално и световно стопанство, София със специалност „Търговия“. През 2006 г. защитава в същия университет дисертация на тема „Стратегическо прогнозиране със сценарии в търговията“. За основа й служи свободната специализация в Judge Business School, Cambridge от 2004 година. 

Развива директен маркетинг и продажби в семейния бизнес за кожени аксесоари „Дакс“ ЕООД. Скоро след това става част от преподавателския екип на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София. Вече 17 години преподава на бакалаври и магистри в колежа, в НБУ и във ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“ следните специалности: „Маркетинг на услугите“, „Бизнес планиране и прогнозиране“, „Маркетингов мениджмънт“. Професионално нейните интереси са в следните области:  стратегически маркетинг, планиране със сценарии, предприемачество, управление и маркетиране на услуги, в частност – дизайн на услугите. 

Ваня Сланчева експериментира и прилага обучение, основано на опита, с въвеждане на интерактивни инструменти и симулации както в зала, така и във виртуална класна стая. Активно използва маркетингови симулации за управление на услуги, за управление на клиенти и сегменти, за съвместен анализ, за продуктово позициониране.

В сферата на  предприемачество трупа опит в The Edge: R&BD, като спиноф на JA Bulgaria. Участва в обучение за стартиращи компании и проследява цикъла на отглеждането и лансирането на стартъпи в амбициозен и обигран екип от предприемачи.

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни