Skip links

Лиляна Бърдукова

Пътеводител в света на гастрономията

Автобиография

Лиляна Бърдукова е възпитаник на Икономически университет, Варна. Тя е магистър – специалност „Счетоводство и контрол“. Продължава да надгражда образованието си като завършва специалност „Право“ в ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна. А през 2010 година придобива юридическа правоспособност в София. 2022 успешно защитава дисертационен труд за степен в доктор в направление „Икономика и управление (туризъм)“ в Икономически университет, Варна.

В професионален план Лиляна Бърдукова започва от ниво администратор в различни хотели и хотелски вериги в курортен комплес „Златни пясъци“ още като студентка. На по-късен етап работи като оперативен счетоводител, а след придобиване на опит – като главен счетоводител в дружества, които са в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и хазарта (хотел „Атлас“, хотел и казино „Астера“, хотел галерия „Графит“). Става управител продажби и маркетинг към хотел „Вентура“, Варна. 

От 2016 г. Лиляна Бърдукова е хоноруван асистент „Счетоводство на туристическото предприятие“ в Колежа по туризъм към ИУ – Варна. Провежда и курсове към ЦПО „Знание и бизнес“, Варна в сферата на туризма, счетоводното и данъчното облагане, трудовото и осигурителното законодателство. 

Нейните научни и професионални интереси са в широк диапазон. Той включва сектори като: отчетност и инвестиции в туризма, проблеми с кадровата обезпеченост в сектора, влияние на законодателството върху туризма, свободното време, глобализацията и развитието на новите подотрасли в туризма. По време на своето професионално развитие тя непрекъснато следи всички новости у нас и в световен мащаб в своята професионална област.

Лиляна Бърдукова е автор на доклади и статии, които са в сферата на туризма и счетоводството. Тя се включва активно в различни научни проекти към Икономически университет, Варна.  

В свободното си време Лиляна се стреми да прекарва повече време със семейството си сред природата. Фен е на театралното изкуство и концертите. 

Следва мотото: „Живей в хармония със себе си и околния свят!“ като го доказва на практика в личния си живот и професионалната си кариера.

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни