Skip links

Светлозар Стефанов

Пътеводител в света на гастрономията

Светлозар Ствфанов

Автобиография

Доц. д-р по икономика Светлозар  Стефанов преподава в катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – гр. Варна. Научните му и професионални интереси са свързани предимно с проблемите на отчетността в туризма и счетоводството на туристическото предприятие. През последните години работи по проблемите на интегрираната отчетност на туристическите предприятия. От 1998 г. води лекционни курсове по дисциплината „Счетоводство на туристическотто предприятие“ в магистърската програма „Счетоводство и контрол“ в ИУ – Варна, а от 2003 г., преподава и по едноименната учебна дисциллина в Колеж по туризъм към ИУ – Варна. Автор е на монографията “Счетоводният баланс – минало и настояще”, 2006 и има участие в няколко колективни монографии: “Прилагане на МСС/МСФО в България – състояние и резултати”, 2013; “Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство, по примера на община – Варна”, 2013; “Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност”, 2017; “Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал”,  2018.

Доц. Стефанов е автор на един от малкото учебници в България по “Счетоводство на туристическото предприятие”, издаден през 2008 г. и 2019 г. Освен това е водещ автор както в “Сборник от задачи и тестове по счетоводство на туристическото предприятие”, издаден през 2009 и 2020 г., така  и съвместно с Аксиния Цветанова и Наталия Василева на електронното издание: “Счетоводството в сферата на туризма”, 2015 г.
Светлозар Стефанов е един от собсвениците на ЦПО „Знание и бизнес“ към „Знание и бизнес“ – ООД, гр. Варна, което е лицензирано от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и организира курсове за професионално обучение в сферата на туризма. Той е с дългогодишен опит като лектор в курсове за професионално обучение по професия “Оперативен счетоводител,“ както и по дисциплините: „Счетоводство на туристическото предприятие“ и „Отчетност в туризма,“ включени в учебните планове за обучение по професии; „Готвач,“ „Сервитьор-барман,“Ресторантьор,“ „Екскурзовод,“ „Аниматор в туризма“ и др. Притежава и сериозен опит в обучения по програми и мерки, администрирани от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията по заетостта (АЗ).
Извън научните и професионални интереси, обича хубавата музика, пътешествията и фотографията. Надява се, че един ден ще има повече време за тях. Неговото мото в живота е: “Живей и остави другите да живеят!”


Facebook


Instagram


Linkedin

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни