Skip links

Станко Станков

Пътеводител в света на гастрономията

Автобиография

Станко Станков

Станко Станков е роден  1987 година в Сливен. Основното си образование получава в ОУ „Отец Паисий“, с. Тополчане. Привързаността към земята, традициите, нравите и семейната храна го мотивират да продължи обучението си в ПГ по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ в гр. Сливен със специалност „Технология на производството и обслужването в заведенията за хранене“. Средното си образование завършва с отличие през 2006 година. Същата година е приет за редовен студент в Колежа за учители, гр. Сливен, филиал на ТУ – София, специалност „Технология на храните“. След това придобива магистърска степен по „Технология на продуктите от месо, птици, риба и яйца“ в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Желанието на Станко за развитие и изграждането на творческа и свободна личност го мотивира да спечели редовна докторантура в катедра „Хранене и туризъм“ (2014 г.). Защитава успешно дисертационен труд „Възможности за приложение на повърхностно-активни вещества в пандишпанови блатове“ през 2017 г.

Станко Станков постепенно трупа професионален опит. Започва като готвач 2005 г. в ресторант „Еврика“, гр. Сливен. Участва  в обучения и конкурси в „извора“ на гастрономията Le Cordon Bleu – Франция през 2009 г. В периода 2005-2018 година заема различни длъжности: готвач, зам.-главен готвач, главен готвач, технолог по хранене, управител хранене в ресторанти и хотелски комплекси в България.

В периода 2017-2019 работи като асистент, а от 2019 – вече главен асистент в  катедра „Туризъм и кулинарен мениджмънт“ в УХТ-Пловдив. Преподава: Кулинология, Етнокултурни особености в храненето, Специализирани видове хранене, Мениджмънт на ресторантьорството и Събитиен мениджмънт на бакалаври и магистри специалности: Туризъм; Хотелиерство и ресторантьорство; Хранене и туризъм; Храни, хранене и диетика; Кетъринг.

Станко Станков е член на Българското дружество по хранене и диететика, Съюза на учените в България, Управителния съвет на Съюза на учените в Пловдив и др. 

Включва се както като рецензент на статии в научни списания, индексирани в световни бази данни, така и  като консултант по проектиране на заведения за хранене, хлебозаводи и кетърингови дейности. Научните му интереси са в сферата на хранителните технологии и са отразени в над 70 научни публикации. 

 

.

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни