Skip links

Нашата концепция

Пътеводител в света на гастрономията

Chef & Gastro

Нашата концепция

Мисия

Да подобрим и актуализираме съществуващата информационна база (учебници и помагала), която да бъде лесно достъпна и съобразена със съвременните начини на обучение и актуални тенденции в професионалното кулинарно образование в България.

Визия

Платформата https://chefandgastro.com/ да се превърне в основа както за самообучение, така и за  провеждане на краткосрочни курсове, семинари и презентации.

Переспективи

Chef and Gastro да работи като водеща организация, която подготвя и мотивира кадрите в бранша за непрекъснато повишаване на знанията  и усъвършенстване на практическите умения.

Защо?

Нивото на квалификация на кадрите в туризма, както и обучението на учениците в професионалните гимназии не отговаря на съвременните потребности на бранша.

Как?

Чрез новата онлайн платформа Chef and Gastro, която предоставя достоверна и актуална информация  в хода на обучението  и допълнителната квалификация на кадрите в сферата на ресторантьорската и хотелиерската индустрия.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

Разработване на цялостна и добре структурирана учебна програма, основана на холистичен подход. Тя ще обхваща широк спектър от теми, включително кулинарни техники, физиология на хранене, безопасност на храните, планиране на менюта и др. Идеята е учебната програма да бъде модулна, интерактивна, с комбинация от видеоклипове, текстово съдържание, тестове и практически задачи. Тя ще бъде съставна част от системата за дуално обучение в професионалните училища по ресторантьорство и хотелиерство.

Изграждане на богата база рецепти

Създаване на богат набор от рецепти в платформата ще оформят практическа база за:

  • придобиване на практически умения и обучение,
  • рецептиране и калкулиране,
  • усвояване на класически и модерни техники на готвене,
  • съставяне и планиране на менюта

Обучението, без съмнение, е нашата основна цел. Визуалното обучение е от съществено значение в професионалното образование. По тази причина срещите на живо и видеоклиповете могат да помогнат на курсистите да разберат по-добре концепциите. Чрез организирането на онлайн семинари, дискусии, презентации и форуми с участието на български и чуждестранни професионалисти в бранша ще може да способстваме за повишаване на нивото на кадрите в тази сложна и предизвикателна индустрия. 

Професионални готвачи и инструктори ще бъдат гост-лектори. Те ще дават не само ценни съвети, но и ще демонстрират стъпка по стъпка как се случват нещата в кухнята и ресторанта.

Обучението и презентациите съвместно с вносителите и търговците на  професионално кухненско  оборудване дава информативна и ценна практическа насока на програмата. Това ще осигури на курсистите  практически опит и познания за използване на модерно кухненско оборудване.

Включване на  компоненти за бизнес и управление в учебната програма е също важен и нов момент. По този начин амбициозните готвачи  ще имат не само знания, но и умения, необходими за управление на успешни кулинарни и ресторантьорски бизнеси. Терминът предприемачество е труден за класифициране в нашия сектор, защото всеки, който прави нещо ново с храната и ресторанта, попада под чадъра на предприемача.

Включването на темата за екологията и устойчивостта в учебната програма в платформата е с цел стимулиране на отговорни и екологични практики в кулинарната индустрия. Чрез интегрирането на екологичните принципи в практическата работа, готвачите и кулинарните професионалисти ще имат решаваща роля за минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда и насърчаване на устойчиви хранителни системи. В учебната програма ще бъде отделено внимание на следните теми в тази насока:

  • устойчиво снабдяване, 
  • намаляване на отпадъците, 
  • енергийна и ресурсна ефективност, 
  • рецепти на основа климатично неутрални продукти и такива с ниско въздействие върху околната среда, 
  • кръгова икономика, 

Цялостното обучение по безопасност и хигиена на храните ще бъде неотменна част в учебната програма. По този начин учениците ще бъдат добре запознати с най-добрите практики за поддържане на качеството и безопасността на храните.

Прилагането на системата за дуално обучение ще позволи не само  усъвършенстване практическите умения на учениците, но ще допринесе и за повишаване квалификацията на съществуващтите кадри в бранша.

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни