Skip links

Маркетинг и реклама

Пътеводител в света на гастрономията

Маркетинг

 
Маркетингът вече не е просто предмет, а предприемаческо мислене, което идва от клиента. Желанията и нуждите му са във фокуса на всички дейности, така че една компания да оцелее в дългосрочен план. Маркетингът се отразява и в лидерството. В една компания, ориентирана към маркетинг, управленските структури също са насочени към нуждите на пазара.
 
Ето още две яки определения за маркетинга към първото, което вече споменахме:
  • Маркетингът представлява мост между предлагащата компания и пазара.
  • Маркетингът е настроение. Това мислене означава системно и планирано привеждане на всички корпоративни функции в съответствие с нуждите на клиентите. Този начин на мислене трябва да доминира в решенията и действията на всички хора в компанията. Следователно маркетингът не е само една от многото дейности на компанията, а дейността, която прониква във всички области на компанията.

Естествено, че има още много отговори на въпроса: “Какво е маркетинг?”, но със сигурност тези са доста красноречиви.

Съдържание

В категорията

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни