Skip links

История на кулинарното изкуство

Пътеводител в света на гастрономията

CHEF AND GASTRO

Какво да разбираме под кулинарно изкуство?

За да започнем приготовлението на храната, най-напред избираме и закупуваме нужните продукти. След това  създаваме ястието. И по-нататък в процеса се включват всички дейности по подготовката на храната, методите на готвене, ползването на конкретни работни уреди и инструменти, както и самото сервиране. Кулинарното изкуство стои в центъра на гастрономията. А общите действия по готвенето са отделни от кулинарното изкуство. В готварските книги в писмен вид могат да се срещнат примери за кулинарно изкуство.

 

Съдържание

В категорията

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни