Skip links

Услуги

Пътеводител в света на гастрономията

Консултантски услуги

Консултантски услуги

Нашият екип може да ви предложи цялата гама от конултантски услуги, необходими за концепцията на едно заведение за хранене независимо дали е новооткриващо се или вече съществуващо. От графичен дизайн през фотография и маркетинг до изработване и редакция на менюта. Консултантските услуги не са съсредоточени само в една част от оперативната дейност на заведението за хранене, а имат за цел подобряване на цялата оперативна организация, комуникация и позициониране на вашето заведение.

Маркетинг

Маркетинг

Hub IT allows your business and technology computers to store, transmit, analyze, and manipulate big data.

Графичен дизайн

Графичен дизайн

Изработка на фирмено лого; Изработка на фирмен печат; Изработка на меню за заведение; Изработка на персоналицирана подложка за заведение; Изработка на персонализирани графични и печатни материали.

Правни услуги

Правни услуги

Ето и услугите, които може да ви предложим: правни консултации, становища, процесуално представителство, представителство пред институтиции.

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни