Skip links
Мениджмънт на ресторанта

Качество на продукти и услуги

Loading

Качество на продукти и услуги – какво представлява и защо е важен фактор в съвременния живот?

Още от минали времена хората са оценявали и различавали характеристики на качеството на продукти и услуги. С помощта на етикети те се опитвали да се предпазват от фалшифициране продуктите и да определят произхода им.

Производителите на стоки използвали мерки и теглилки, за да гарантират качеството. Още тогава е имало контрол на качеството, който подсигурявал бизнеса на производителите и гарантирал доброто име на продуктите.

Как се развива системата за качество на продуктите и услугите след Втората световна война?

След Втората световна война първо японците изграждат пунктове за качествен контрол. Американците ги последвали малко по-късно и създали служби по качеството. Една от известните системи за качество е Zero Defect-System . След това в Европа по американски модел са разработени вътрешнофирмени нормативни системи. На тяхна база се появява EN ISO 9000. Швейцария изготвя свои собствени нормативи за качество. Увеличаващата се отговорност на производителя подпомага изграждането на Системата за управление на качеството (QMS). Благодарение на въвеждането на тази система се намалява риска при отговорността на производителите и продавачите при дефекти в закупената стока. В края на 80-те години  европейската EN ISO 9000 е възприета в Швейцария.

„За всички предприемачи доверието е най-големият фирмен капитал, без който не може да съществува нито едно полезно творение. Във всички области то създава условията за плодотворен растеж.“

Тази мисъл на Алберт Швайцер точно визира защо качеството е толкова важно.

  • Да си по-добър от конкуренцията означава да отговаряш на повишаващите се изисквания на клиентите, като същевременно се изпълняват поставените цели и се минимизират възникващите разходи.
  • Изискванията на клиентите и техните желания са мерило за качество.
  • Качеството е постигнато, когато е отговорено на изискванията на клиента. Това се отнася за продуктите и услугите. Оцеляването на фирмата е гарантирано само с доволни клиенти.

Как се дефинира терминът качество?

Качество е съвкупността от свойства и характеристики на продукти или услуги, които се отнасят до тяхната пригодност да удовлетворяват съществуващите или предполагаемите потребности на потребителите.

Има ли смисъл от управление на качеството?

Всеки човек, всяка система, всеки процес има характеристики, които под различен ъгъл могат да се разглеждат като силни страни или като слабости. Уверен в себе си е този, който разпознава своите предимства и недостатъци и се отнася съзнателно към тях. Всеки, който не говори за грешките си, не ги вижда или не обича да ги споменава, греши. При управлението на качеството е нужно човек правилно да прецени собствения си потенциал, да усъвършенства и гарантира резултатите си.

Това се отнася за цялата фирма, фирменото ръководство, както и за всеки отделен служител. Качеството се планира и постига от способните да носят отговорност служители. За тази цел всички налични процеси трябва да се овладеят и непрекъснато да се подобряват/оптимизират.

Кои фактори влияят върху качеството на хранителните продукти?

  • Сетивни фактори

Външен вид

Мирис

Вкус

Чистота

Зрялост

Температура

Консистенция

  • Фактори от здравословно естество

Първично съдържащи се вещества

Вторични ингредиенти

Вредни вещества и добавки

Поносимост

Смилаемост

Степен на засищане

  • Фактори от културно естество

Политика (внос/износ, салда)

Психология (представа, мнение, предразсъдък)

Квалификация (производител, търговец, потребител

Социални (табу, престиж)

Удоволствие от храненето

  • Екологични фактори

Култивиране и производство

Обработка и преработка

Транспорт и логистика

Отстраняване като отпадък

Разход на енергия

Реализация на пазара

Обикновено заедно с изискванията се покачват и разходите за един продукт, без да зависят от качеството. Ако изискванията съответстват на резултата (продукта), качеството е изпълнено 100%. Така е напълно възможно да се купи хранителен продукт с добро качество на изгодна цена.

Какви са изводите, когато говорим за качество на продукти и услуги?

Качество търси всеки, но реално го възприема по различен начин. В хотелиерството и гастрономията понятието за качество е много употребявано. Така очакванията на госта се отнасят не само до продукта, а обхващат всички предлагани услуги.

Ако статията Ви е харесала, споделете я в социалните мрежи.

 

5/5 (1)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

  1. Ресторантьорски бизнес: същност и особености - CHEF & GASTRO
    Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни