Skip links
Комуникативни умения

Комуникативни умения и бизнес

Loading

Комуникативни умения – защо са важни в живота и по-конкретно в бизнес отношенията?

Комуникативните умения са от съществено значение за всеки един от нас, тъй като всички искаме да имаме удовлетворяващ живот, а това е немислимо без създаването и поддържането на смислени, доставящи ни удоволствия взаимоотношения – лични и професионални.

Същевременно почти всеки открива, че днешният свят съвсем не е толкова лесно място за живеене, колкото може би е било някога. Никакъв аспект на човешките взаимоотношения не е толкова емоционално зареден  и не оказва такова огромно влияние върху живота ни, както взаимоотношенията ни с другите хора .Връзките с приятели, родители, децата и бизнес партньорите винаги се споменават на първо място.

Обобщени резултати от проучвания соча , че все още бракъ , семейният живот и приятелствата, според хората са по-важни за удовлетворяване на живота от финансовия успех, материалните притежания и постиженията в професионалната кариера.

Вижте още: Делово общуване

Това са основните комуникативни умения, които попадат в четири области:

 • взаимно познаване и изпитване на доверие
 • точно и недвусмислено комуникиране един с друг
 • взаимно приемане и подкрепяне
 • конктруктивно разрешаване на конфликти и проблеми във взаимоотношението

Ефективната комуникация в бизнесо съвсем не е синоним на многославие или свободно боравене с думите. Хората могат с часове да си говорят и да не предават никаква информация или да не общуват в истинския смисъл на думата.

Необходимо е двамата общуващи във взаимоотношението си да осъществят междуличностна акомодация   , или процеса , чрез който двамата  участници се приспособяват и адаптират към проблемите възникващи във взаимоотношението, и който се състои от два основни компонента :

– структуриране на взаимооношението , или определяне на ролите , отговорностите , нормите , удовлетворяващите стандарти и други измерения на възникващата връзка ;

– разрешаване на несъгласията и конфликтите .

Повечето изследователи и специалисти в сферата на комуникативните умения твърдят, че те се учат точно така, както всяко умение, т.е. преминава през няколко основни стъпки:

 • Разбиране защо умението е важно и как ще бъде от полза за вас
 • Разбиране какво представлява умението и кои са компонентните поведения, в които трябва да се ангажирате, за да го изпълните
 • Откриване на ситуации, в които може да го практикувате
 • Намиране на някой, който ще ви наблюдава и ще ви казва как се справяте с изпълнението на умението
 • Продължаване на процеса на практикуване на умението
 • Диференциране на “сесии на третиране“ на умението , които лесно може да овладеете и да изпълнявате успешно
 • Получаване на насърчение от страна на приятели и роднини , защото това прави по – лесно практикуването на умението
 • Продължаване на практиката, докато престанете да изпитвате чувството на изкуственост и не се почувствате естествено

 

5/5 (3)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни