Skip links
Мотивация на персонала

Мотивация на персонала

Loading

Фактът, че е необходимо да се поддържа висока мотивация на персонала, вече не е тайна.

Всеки уважаващ себе си предприемач или управител на компания е осъзнал, че е важно да подобрява удовлетвореността,сплотеността и производителността на персонала си.

Всеки човек за мотивацията на персонала може да прочете стотици статии и книги. Определено мотивацията се прилага чрез оценка, наблюдение и интервюта на собствения персонал.

Ето 9 ТОП съвета за мотивация на персонала:

Маркирайте определени цели.

Ще трябва да правите разлика между два типа: общи цели на компанията и индивидуални цели за всеки служител. Не забравяйте, че целите трябва да са ясни и амбициозни. Целите трябва да са амбициозни, но не и нереалистични. Няма нищо по-деморализиращо от преследването на цели, които не са никак реални.

Какво работя? И за какво работя? Всички членове на екипа трябва да знаят как да отговорят на тези въпроси.

Всички служители трябва да са наясно със своите роли и отговорности, които също трябва да бъдат ясно дефинирани в писмен вид. И те трябва да знаят как да отговорят на поставените задачи и какви функции трябва да изпълнявамт конкретно за деня.

Важно е да се улесни персонала да изразява мнението си за това как изпълняват своите функции и задачи.

По този начин улеснявате въвеждането на нови идеи за подобрение в конкретната дейност. Важно е методиката на работа да е адекватна, последователна и съобразена с целите. И

Информация.

Много е важно да изберете комуникационен канал, който предлага новини за компанията, постижения, данни… принуждава всички членове на персонала да участват в постиженията на вашата компания, във взетите решения.

Доверие.

Всички работещи трябва да се доверяват на компанията, проекта и нейния мениджърски екип. Доверието е дадено и заслужено, много трудно се печели и много лесно се губи. Нужно е да се работи за създаване на атмосфера на доверие.

Признание.

Много е важно да знаете предприемачът или мениджърът да е запознат с постиженията на хората, които работят за него. Да оцени усилията им и вложения труд.. И това налага публично да се волеизяви, ако е възможно. така че споделяйте своята признателност с всички.

Награди.

Наградите са много популярен инструмент за мотивация на персонала. Но трябва да внимавате как възнаграждавате и как се прави точно самото възнаграждение. Преди да изберете награда, направете малко проучване на служителите си, за да ги изненадате приятно. Пример – безплатното обучение за работещия се оказва чудесен стимул. В случая всички разходи са за сметка на работодателя.

Ангажираност на персонала.

Има методика за подобряване чрез колективно участие и даване на свежи идеи. Най-добрите идеи ще бъдат възнаградени и приложени. По този начин подобряваме усещането за сътрудничество и даваме възможност да внасят идеи в компанията от самите работещи. така те ще почувстват, че участват в развитието на компанията и тяхната ангажираност ще нараства.

Оценяване на личното време и семейството.

Доколкото е възможно, трябва да бъдете креативни и да прилагате мерки, така че вашите служители да могат да се грижат за семействата си, без да губят конкурентоспособност в работата си. Пример  в това отношение е гъвкавото работно време, ако е възможно по-дълги отпуски и специални дни за медицински прегледи. Така работещите стават по-активни и определено по-щастливи.

5/5 (3)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни