Skip links

Риби, ракообразни и мекотели

Пътеводител в света на гастрономията

Риби, ракообразни и мекотели

Когато говорим за риби, то е ясно, че това са водни гръбначни животни, които използват перки, за да се придвижват и са с хриле, за да дишат. Те могат да се адаптират към съответната температура на околната среда. В търговията се прави разлика между соленоводни и сладководни риби. Последните се делят на речни риби и езерни. Разграничението не може да се направи ясно, тъй като някои видове сладководни и соленоводни риби понякога живеятв крайбрежните райони или мигрират в реки.

Търсенето на ракообразни и мекотели през последните години е нараснало. Днес много от тези видове са застрашени от изчезване. Полагат се големи усилия за запазване на разнообразието и популацията на морските животни от тези класове. По света има строги правила за риболов и стриктно определени сезони, в които уловът им е разрешен. Паралелно с тези мерки се насърчава и отглеждането на някои видове ракообразни и мекотели като аквакултури.

Съдържание

В категорията

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни