Skip links

Слоган (tagline)

Пътеводител в света на гастрономията

Слоган

Слоган (tagline)

Слоган (tagline) е точна фраза, която носи основното послание на бранда към потребителите. Слоганът веднага обозначава какво предлага марката на потребителя в контекста на емоционалното и потребителското изживяване. Той визира за качеството на продукта или услугата, които са насочени към определена група потребители. Несъмнено слоганът разказва к)ак работи марката и затова в него има повече енергия.

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни