Skip links

Термодинамика

Пътеводител в света на гастрономията

Термодинамика

Термодинамиката е наука за спонтанните необратими процеси на разпространение на топлина в променливо температурно поле. В променяща се среда, процесите на топлообмен зависят от скоростта на движение на течността.

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни