продукти и технология

Продукти и технология

 

Какво ще откриете в този раздел?

Тук ще откриете теми за продуктите, използвани в една професионална кухня, тяхното производство, състав и технологията за тяхната обработка. Както и за ролята им в здравословното хранене и съчетаването им в балансирано и отговарящо на съвременните изисквания и трендове меню. Ще имате полезна информация за уреди, апарати и инструменти. Специално внимание е отделено и на организациията на работния процес и обучението на кадри.