Какво ще откриете в този раздел?

Тук ще откриете теми относно продуктите използвани в една професионална кухня, тяхното производство състав и технологията за тяхната обработка. Ролята им в здравословното хранене и съчетаването им в балансирано и отговарящо на съвременните изисквания и трендове меню. Информация за машини, апарати и инструменти. Ще обърнем внимание и на организацията на работния процес и обучението на кадри.

Последно публикувани