Skip links
Автобиография

Автобиография при кандидатстване за работа

Loading

Представяме ви примерна автобиография за кандидатстване за работа.

Този документ е задължителен при подаване на документи за обявена работна позиция в заведение за хранене. Тази автобиография е съобразена с изискванията на ЕС. Може да се срещне също като CV европейски формат в някои обяви за работа.

Автобиографията се попълва на компютър, ясно се посочват предишните заемани позициции. Трябва да е грамотно написана. Явните правописни грешки са дразнещи и не дават високо мнение за кандидата за работа. Самата автобиография се разпечатва и се подписва. Ако се изисква да е по електронен път – се изпраща сканирана с подпис. Веднъж създадена, тя трябва периодично да се актуализира.

АВТОБИОГРАФИЯ

В повечето случаи се изисква да бъде придружена от актуална снимка на кандидата за работа.

Лична информация
Име
Адрес
Телефон  
E-mail  
Националност
Дата на раждане

 

Трудов стаж

 

  Дати (от-до) От …………. – До сега
• Работодател
Вид на дейността
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности
 Дати (от-до) От …………. – До………
• Работодател
Вид на дейността
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности
 Дати (от-до) От …………. – До………
• Работодател
Вид на дейността
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности
 Дати (от-до) От …………. – До………
• Работодател
Вид на дейността
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности
 Дати (от-до) От …………. – До………
• Работодател
Вид на дейността
Заемана длъжност
Основни дейности и отговорности
Образование и обучение
• Дати (от-до)
• Име и вид на  организацията
• Направление
• Наименование на придобитата квалификация
• Дати (от-до)
• Име и вид на  организацията
• Направление
• Наименование на придобитата квалификация
• Ниво по националната класификация
• Дати (от-до)
• Име и вид на  организацията
• Направление
• Наименование на придобитата квалификация
  Други езици
  Английски език или друг език
Умения за четене отлично
Умения за писане добро
Умения за разговор много добро
  Немски език
Умения за четене отлично
Умения за писане добро
Умения за разговор много добро
 

 

Социални умения и компетенции

 

Комуникативност, работа в екип, бърза приспособимост, мобилност, постоянство, асертивност, самокритичност, отговорност и заложен стремеж за постигане на резултати.

 

Организационни умения и компетенции

 

Умения за готвене, планиране, организация, управление и координация в областта на заведенията за хранене, човешките ресурси и административното обслужване.

 

 

Технически умения и компетенции

 

  Компютърни умения – Microsoft office – Word и Excel

Работа в Internet среда;

Свидетелство за управление на МПС  

 

За някои позиции автобиографията може да бъде съкратена, но да се изискват референции от предишни работодатели.

5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни