Skip links
барове

Барове: същност и видове

Loading

Барове – какво представляват и какви видове съществуват.

Заведенията от този тип заемат важно място при организацията на ресторантьорската и хотелиерската дейност чрез продукта, които създават. Заведенията от този тип осигуряват условия за отмора и развлечения, за предлагане на напитки и ястия. Обслужването е от сервитьори и се канегоризират от 1 до 5 звезди. те биват различни видове.

Каква е историята на баровете?
Заведенията за търговия на дребно, които сервират алкохол, датират от Древна Гърция, където мъжете са се събирали вечер за храна, напитки и музика или театрални забавления. По време на Древна Римска епоха по пътищата и търговските пътища възникват таверни, за да задоволят нуждите на пътници и войници.

Коктейл бар

Има богат асортимент от смесени напитки,от високо-алкохолни напитки.Ограничен асортимент от алкалоидни напитки и кулинарна продукция. Разкриват се като самостоятелни заведения или част от хотелски комплекс. Когато са част от хотелски комплекс се съобразяват с изискванията за съответната категория на комплекса относно обзавеждане, оборудван и изисквания към персонала. От 2 до 5 звезди.

Бар конгресен център

Този вид барове могат да са постоянни и временни. Разкриват се в близост до зали, които се използват за конгресни мероприятия или в специално обособени конгресни центрове. Осигуряват условия за предлагане на различни ястия и напитки, по предварителна уговорка с организаторите на конгресите. Заведенията трябва да осигуряват качествено обслужване на участниците в конгресните мероприятия. От 3 до 5 звезди.

Бар спортен център

Разкриват се такива барове в близост до спортни съоръжения или в спортни комплекси. Осигуряват условия за отмора, предлагат богат асортимент от безалкохолни напитки, алкалоидни напитки, ограничено смесени напитки и кулинарна продукция. Със или без сервитиори. От 1 до 5 звезди.

Бар фоайе

Заведенията от този тип са неразделна част от хотелски комплекс, разполагат се в близост до основния ресторант, предлагат богат асортимент от безалкохолни напитки, ограничено смесени напитки и кулинарна продукция. Обслужване е със или без сервитиори.работното време се съобразява с това на основния ресторант, като отваря 1 час преди него и затваря 1 час след него. От 1 до 5 звезди. Категорията им може да бъде различна от тази на хотелския комплекс, но с разлика не повече от 1 звезда.

Бар казино

Намират се в близост до игрални зали или в обособени места за организиране на хазартни игри. Осигуряват условия за отмора и предлагат богат асортимент от висококачествени напитки, високо – алкохолни напитки, вина, смесени напитки, ограничен асортимент кулинарна продукция. Важно за този тип заведения е режима на пропускваемост. Влизането в тях е регламентирано, изразява се в заплащането на някаква такса и има изисквания към облеклото. Работното време е съгласувано с МВР по местонахождение на обекта. От 3 до 5 звезди.

Бар вариете

Баровете от този вид предоставят условия за богата музикално – артистична програма. Има богат асортимент от високо-качествни напитки, високо – алкохолни, вина, смесени напитки. Ограничен асортимент от кулинарна продукция, предимно специалитети. Изграждат се по индивидуални проекти, които трябва да осигурят амфитеатрално разположение на местата в ТЗ, места за 2 оркестъра, осигуряване на ВИП сепарета, голямо фоайе и рекламна витрина. Обслужването се извършва с добре подготвени професионално и езиково сервитиори. Използва се бригадна форма на обслужване. Влизането в тези заведения е регламентирано и се изразява със заплащането на входна такса или куверт, има изисквания към облеклото. Работното време се съгласува с МВР. От 4 до 5 звезди.

Нощен бар

Разкриват се като самостоятелни заведения или част от хотелски комплекс. Работното време се съгласува с това на другите заведения, ако е част от хотелски комплекс и с МВР по местонахождение на обекта. Създава условия за кратка музикално-артистична програма и условия за развлечения. Озвучаването е механично или с оркестър, влизането е регламентирано с такса или куверт. Предлагат богат асортимент от високоалкохолни напитки, ограничено вина и смесени напитки и кулинарна продукция. Обслужването е със сервитиори, които са добре подготвени професионално и езиково. От 3 до 5 звезди. Когато са част от хотелски комплекс категорията може да бъде различна, но с разлика не повече от 1 звезда.

Все още няма оценки.

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

  1. Ресторантьорство в България - CHEF & GASTRO
    Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни