Skip links
стартиране на бизнес

Въпросник при стартиране на бизнес

Loading

Представяме ви изчерпателен въпросник при стартиране на бизнес.

Когато създаваме бизнес задължително има две цели:

 • Добавяне стойност към живота на околните
 • Обогатяване на собствения живот, работейки за себе си.

Да си шеф на себе си е добра идея. Но тази цел се осъществява напълно успешно, само когато предлагаме на света стойностен продукт или услуга, който допринася за развитието на обществото и отделният индивид. Въпросникът има за цел да окаже помощ в изясняването на идеята за твоя продукт/ услуга, които искаш да предложиш на своите клиенти.

Ето един практически добър модел за въпросник при стартиране на бизнес. Той е приложим и в ресторантьорския бизнес.

 1. Кратко представяне.
 2. Описание на бъдещия бизнес продукт или услуга, които искате да предложите на пазара. В какво си добър и защо искате да го развивате?

2.1. Какво представлява? Дайте  негова характеристика.

2.2. Каква е мисията на компанията ви?

2.3. Каква е визията на компания за продукта/услугата?

2.4. Посочете 5-те силни страни на  продукта/ услугата.

2.5. Посочете 5-те слаби страни на  продукта/ услугата.

2.6. Защо някой ще иска да купи продукта/ услугата.? Какъв проблем решава? Какви желания задоволява?

 1. Кои са бъдещите клиенти? Систематезирайте ги по възраст, образователен ценз, доходи, професии, хобита, статут в обществото (пол, обаразование, омъжени, неомъжени, родители,професия и др.)
 2. Какви техни проблеми ще се решат с този продукт/ услуга?

4.1. Какво решение им предлагате?

4.2. Какви ползи ще получат от ползването на продукта/ услугата?

4.3. Каква трансформация ще настъпи при тях благодарение на продукта/ услугата.?

4.4. Какъв краен резултат клиентите ще имат  след ползването на  продукта/ услугата.?

 1. Познавате ли конкуренцията в този сектор?

5.1. Кои са силните страни на конкуренцията?

5.2. Кои са слабите страни на конкуренцията?

 1. Какво преимущество получава клиентът, ако избере предлагания от вашата компания продукт/услуга?

6.1. Задоволява ли продуктът/ услугата нуждата на  клиента и може ли да помогне за задоволяването ѝ?

6.2. Какво послание носи  или ще  продуктът/ услугата към клиента?

6.3. Търси ли се вече продуктът/ услугата, който предлагате или тепърва ще е необходимо да де убеждават клиентите в ползата от него?

6.4. Кои фактори биха разколебали клиентите при покупката му?

6.5. Каква е причината клиентите да избират новият продукт/ услуга на компанията пред конкуренцията? Какво конкурентно предимство предлагате?

6.6. Опишете нещата, които ви отличават на пазара на подобни  продукти/ услуги, става дума за Уникално Предложение за Продажба, наличие на патенти или технологии?

6.7. Предлага ли се специален подход при обслужването на клиенти при предоставянето на продукта/ услугата?

6.8. Кое дава добавена стойност на продукта/ услугата?

 1. По какъв начин ще се представи компанията с продукта/ услугата пред своите клиенти? Как ще се ангажира вниманието на клиентите?

С какво лого, слоган и качество ще свързват потенциалните клиенти новият продукт/ услуга? (разпознаваемост на пазара сред хилядите други бизнеси).

 1. Какъв е маркетинговият план на компанията по отношение на продукта/ услугата?

8.1. Каква е характеристиката на пазара и тенденциите за неговото развитие?

8.2. Конкуренция – сегментиране.

8.3. Каква ще бъде ценовата политика?

8.4. Каква дистрибуция избираш?

8.5 Какви промоции ще се предлагат?

8.6 Какви реклами ще се използва и къде?

 1. Какъв е бизнес планът на компанията? Той включва характеристика на отрасловия сектор, където ще се предлага продуктът/ услугата, слот анализа, пазарните позиции на съществуващи в момента конкурентни продукти и услуги.
 2. Какъв е производственият план за продукта/ услугата? Това означава описание на самия технологичен процес, производственото оборудване, персонал и бюджет.
 3. Какви проблеми може да се явят в конкретната производствена ниша, където ще се предлага продукта/ услугата?

11.1. Как ще се решат? Как ги решава конкуренцията?

 1. Каква е основната бизнес цел, която се следва с предлагането на продукта/ услугата?

12.1. Колко голям пазарен дял се прогнозира?

12.2. От какво ще може да се постигне реална печалба?

 1. Какъв опит и постижения притежава екипа на кампанията?

13.1. През какви важни събития екипът на компанията е преминал?

 1. Каква е цената, която лично като ръководител на компанията би платил за осъществяването на конкретната бизнес цел?

Примери:

Без почивен ден в офиса/ цеха/ ресторанта за търсене на клиенти, вместо време със семейството или занимание с хоби;

Работа първите месеци без заплата, за разлика от екипа, на който всичко  се плаща.

 1. Каква е визия ще следва компанията за влиянието на собствения бизнес върху обществото/света?
 2. Как ще спечели компанията своя първи клиент в момента – като хипотеза, ако ти като ръководител трябва да представиш продукта/ услугата? Например, описание, непосредствен разговор, ползване на прототип, споделяне на идея, чертеж, скица, лого, слоган

Вместо заключение.

Ясно е, че при стартиране на бизнес има много неизвестни, но този въпросник може да ви бъда ориентир, за да реализирате идеята си по-ефективно.

5/5 (1)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни