Делово общуване – същност

Делово общуване

Делово общуване – защо е важно за всяка сфера?

Общуването само по себе си е сложен, многопластов процес на изграждане и развитие на контактите между хората. Те са породени от потребностите за съвместна дейност. По тази причина включва обмен на информация, изработване на единна стратегия за взаимодействие, възприемане и разбиране на другия човек.

В този смисъл може да разграничим три взаимосвързани аспекта:

  • комуникативен (като обмен на информация),
  • интерактивен (като взаимодействие),
  • перспективен (като възприемане).

Езикът като главно средство за човешкото общуване, смислова дейност и начин на изразяване на самосъзнанието на личността, си служи с определени знаци за съхраняване, преработване и предаване на информацията, което се извършва с помощта на думи (вербално общуване), но и чрез позата, жестовете и мимиките (невербалното  общуване).

Същност на деловото общуване.

В деловите отношения между фирми, учреждения, институции, както и между отделните участници в тях – хората, се  осъществяват  многообразни  връзки  и  контакти. Те  се  проявяват  чрез  различни форми  и начини  на общуване. Съвкупността от  взаимоотношенията  и  поведението  на  участниците  в  деловия  живот  най-общо  може  да  се  нарече  делово общуване.

Деловото общуване е неотделима част от ежедневието на всяка организация. Уменията за общуване с деловите партньори, разбирането на психологията на човека и на интересите на другите организации, се считат за един от определящите фактори в процеса на водене на преговори. Ефективността на всички форми на деловото общуване определя до голяма степен успеха на фирмите и организациите, както и личния успех на служителите.

В една социална среда общуването се налага като необходимост за  осъществяване  на  контакт,  взаимодействие, което  има  обратна  връзка.

Делово общуване – цели.

В основата на деловото общуване са заложени конкретни цели, които  събеседниците си поставят и постигат. Като признак за добра ефективност е  придържането към добрия тон и положителна нагласа към разговора.

В комуникационния процес човек използва три елемента на личностния фронт, а именно символният смисъл на външния вид, символиката на жестовете и знаковата  въоръженост на човека. По конкретно във външния вид се визира облеклото, което представлява едно ефективно средство в  комуникацията. Облечен по определен  начин, човек в същност  изпраща  послания  за  своя статус  към останалите хора. По облеклото може да се познае и професията на човека. Важен момент в деловото общуване е извън комуникативното /невербалното/ поведение  на  личността.

Деловото общуване е една от най-важните страни на бизнес отношенията. Изкуството да се общува е гаранция за успех на всяка човешка дейност, но особено важно значение има то в деловата сфера. За да се справим успешно с писането на документи трябва: да притежаваме добра общообразователна и езикова подготовка, да познаваме установените държавни стандарти в кореспонденцията, да познаваме добре необходимата терминология в областта, в която работим, да владеем речевия етикет, да спазваме етичните норми на деловата култура.

 

Все още няма оценки.

Хареса ли ви този материал?

Прочетете също:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нямате право да копирате това съдържание.