Skip links
готвене и температура

Доставка на хранителни продукти: правила

Loading

Доставка на хранителни продукти: ето какви правила трябва да се спазват.

Всяко заведение за хранене приема доставка на хранителни продукти. Тоест, съществуват доста особености, които трябва да знаят двете страни. Кои са правилните продукти за заведението за хранене или какво трябва да знаят доставчиците?

Да се изберат правилните хранителни продукти е важна задача. Помощ в това отношение са тестовете за качество на стоките. Колкото повече частично преработени или готови продукти има във фирмата, толкова по-последователно трябва да се съпоставят те преди закупуването им в сравнителен тест. От полза е да се тества широка предлагана гама от един и същи продукт. Един одобрен продукт би трябвало да остане в асортимента по-продължителен период, тъй като рецептите и работата с него вече са съчетани.

Тестовете за качество на продуктите изискват много усилия. Резултатите от дегустациите, например,  се вписват в анкетни листове, за да може по всяко време да се прави справка с тях. По този начин се гарантира проследяването на решението за избор.

Критериите за дегустациите и тестовете зависят от продукта и неговото предназначение/ употреба. При тях следва да се съблюдават в еднаква степен както качествени и икономически, така и екологични аспекти.

Доставка на хранителни продукти – ето основните цели за правилен избор:

 • Съблюдаване на качествените показатели, отнесени към потребителя, както и на нуждите на региона.
 • При набавянето им да се остане в бюджетната разходна рамка.
 • Да се следват екологичните указания.

Изборът на продукти и доставчици става в съотношение качество/ цена/ резултат. Важно – при еднакъв резултат решаващи са опитът, мястото на производство и начинът на производство.

Договаряне с доставчиците – особености.

Подпишат ли договора всички страни, налице е юридически валиден документ. Съдържанието му регулира ключовите търговски споразумения (вида на съвместната работа). Фактори като големина на фирмата и вид, обем на доставката, степен на зависимости, както и установената фирмена култура определят степента на детайлност на съдържанието.

Съдържанието в договора за доставка на хранителни продукти най-общо се отнася до:

 • Координация на контакта,
 • Ритъм на поръчките и доставките,
 • Общи условия за покупка (изисквания, формалности при плащане и т.н.),
 • Максимални и минимални количества,
 • Изисквания към качеството,
 • Изисквания към доставката (транспорт, срок, деклариране, вид на опаковките),
 • Обслужване/ консултиране/ поддържане.

В контекста на изложеното за доставка на хранителни продукти е важно всеки да бъде запознат с Европейска система за кодиране (GTIN).

Тя представлява 13-цифрено, а за малки продукти 8-цифрено число, с което се обозначават стоковите единици. Щрихкодът (баркодът) служи за бързото регистриране на стоките.

 • Номер на страната производител. Това е началният 2-цифрен номер (Например 40-44 за Германия
 • Номер на фирмата производител. Следващите 5 цифри, от 3 до 7, указват предприятието производител.
 • Номер на стоката. Това са цифрите от 8 до 12.
 • Контролна цифра. Това е 13-тото число. То се изчислява от останалите цифри и служи за по-голяма сигурност при сканиране.

Доставка на хранителни продукти – е сложен процес, който изисква повишено внимание, юридическа компетенция и спазване на морални норми.

Ако статията е била полезна за Вас, споделете я в социалните мрежи с бутоните по-долу.

5/5 (4)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

 1. Транспорт на продукти до ресторанта - Chef and Gastro
  Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни