Skip links
Маркетинг за ресторантьорския бизнес

Какво е маркетинг?

Loading

Какво е маркетинг?

Маркетингът вече не е просто предмет, а предприемаческо мислене, което идва от клиента. Желанията и нуждите му са във фокуса на всички дейности, така че една компания да оцелее в дългосрочен план. Маркетингът се отразява и в лидерството. В една компания, ориентирана към маркетинг, управленските структури също са насочени към нуждите на пазара.
Ето още две яки определения за маркетинга към първото, което вече споменахме:
  • Маркетингът представлява мост между предлагащата компания и пазара.
  • Маркетингът е настроение. Това мислене означава системно и планирано привеждане на всички корпоративни функции в съответствие с нуждите на клиентите. Този начин на мислене трябва да доминира в решенията и действията на всички хора в компанията. Следователно маркетингът не е само една от многото дейности на компанията, а дейността, която прониква във всички области на компанията.

Естествено, че има още много отговори на въпроса: “Какво е маркетинг?”, но със сигурност тези са доста красноречиви.

Вижте още – Защо рекламата за ресторанта е важна

Развитие на маркетинга.

  • Ориентирано към производството отношение
Компанията, ориентирана към производството, приема, че клиентите обикновено реагират положително на техните оферти/ услуги/ продукти. Целта на тези компании е да направят възможно най-много, за да произвеждат евтино и да използват производствените си мощности възможно най-оптимално. Целта е да се привлекат нови групи купувачи с продукти, които са възможно най-евтини. Дали получените продукти/ услуги отговарят на нуждите и желанията на клиентите не е в центъра на вниманието. Клиентите трябва да купуват това, което компанията предлага. Основната задача на маркетинга тук е да увеличи обема на продажбите с цел подобряване на ефективността на производството и дистрибуцията.
  • Продуктово ориентирано отношение
Това основно отношение предполага, че връзката между качество и цена е решаваща при вземане на решение за покупка. Ако искате да продавате повече, трябва само да подобрите качеството на офертата. Разбира се, предполага се, че компанията предлага правилните продукти. Другите маркетингови инструменти играят само подчинена роля в продуктово ориентирана компания. Променящите се нужди и новите тенденции на пазара не се забелязват. В крайни случаи все още се търсят подобрения за продукти/ услуги, които вече са достигнали края на своя жизнен цикъл.
  • Ориентирано към продажбите отношение
В компания с ориентирано към продажбите отношение, фокусът на мисълта е заключението при продажбата, а не удовлетворението на клиентите. Компаниите, ориентирани към продажбите, се фокусират върху краткосрочните успехи в продажбите. Другите маркетингови инструменти са насочени изцяло към краткосрочните успехи в продажбите, а не към осигуряване на дългосрочна рентабилност на компанията. Например, не се поставя акцент върху формирането на марка и имидж.

Отношение към клиента или пазара – почти хамлетовски въпрос.

Споменатите по-горе нагласи са израз на икономическото развитие през последните 150 години.
  • С индустриализацията започва масовото производство на стоки. Първоначално пазар, доминиран от производителя/ продавача, на който търсенето е много по-олямо от предлагането, дава опция човек да може спокойно да се концентрира върху производството и продажбата. Клиентът все още няма думата. Има определено пазар на предлагане.
  • Картината се е променила от 60-те години на миналия век. На все повече пазари предлагането е по-голямо от търсенето. Има промяна от пазара на продавача към пазара на купувача. Това означава, че клиентът вече не просто купува предлаганото. Той избира точно какво иска да купи и къде иска да го купи. Под този натиск компаниите са принудени да се справят с желанията и нуждите на своите клиенти. Продуктите са проектирани според нуждите на пазара и компаниите зависят от промените. Налице е признаване на нуждите и новите тенденции. Както и своевременното им внедряване при модификации на продукти или нови разработки.

Отношение към околната среда – нова задача.

През последните години много компании не само се фокусираха върху нуждите на клиентите, но включиха и цялата среда, която е от значение за тях. Тоест, екологичните и социалните аспекти също биват интегрирани в управлението на компанията. Оказва се обаче, че това отношението в момента все още силно зависи от хода на дейността на компанията. Реално се наблюдава главно във фази на възход и е доста пренебрегвано в икономически трудни времена.
5/5 (1)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни