Skip links
комуникативни умения

Основни комуникативни умения

Loading

Основни комуникативни умения – знаете ли, че те са от съществено значение за всеки ресторант?

Значението на комуникативните умения в управлението на ресторанта не може да бъде подценявано. Ако хигиената в ресторанта не е на ниво, сервитьорите не комунирират правилно с клиентите поради неосведоменост  и мениджърът не се отнася професинално с оплакванията, добър готвач в кухнята не е достатъчен, за да накара гостите да се връщат. Лоялността на клиентите трябва да бъде спечелена чрез уважение, последователност и качествено обслужване, което в крайна сметка е отговорност на мениджъра. По принцип всеки ресторант трябва да има мениджър имат мениджър, който е ефективен в менажирането на оплакванията, ръководството на персонала, решаването на проблеми и комуникацията между отделните звена.

Комуникативните умения, по принцип, са от съществено значение и за всеки един от нас, тъй като всички искаме да имаме удовлетворяващ живот, а това е немислимо без създаването и поддържането на смислени, доставящи ни удоволствия взаимоотношения – лични и професионални. Същевременно почти всеки открива, че днешният свят съвсем не е толкова лесно място за живеене, колкото може би е било някога.

Никакъв аспект на човешките взаимоотношения не е толкова емоционално зареден  и не оказва такова огромно влияние върху живота ни, както взаимоотношенията и комуникацията ни с другите хора. Връзките с приятели , родители, децата и бизнес партньори винаги се споменават на първо място, когато хората са запитани  кое прави живота им смислен.

Вижте още: Франчайз ресторант

Не подценявайте никога комуникативните умения при работа в ресторанта.

Поради тези причини от изключително важно значение е да се спрем по-подробно на основните комуникативни умения, които попадат в четири области:

 • взаимно познаване и изпитване на доверие
 • точно и ясно комуникиране един с друг
 • взаимно приемане и подкрепяне
 • конструктивно разрешаване на конфликти и проблеми във взаимоотношенията

Ефективната комуникация специално в ресторанта съвсем не е синоним на многословие или свободно боравене с думите. Хората могат с часове да си говорят и да не предават никаква информация  или да не общуват в истинския смисъл на думата.

Необходимо е да има междуличностна акомодация, или процеса, в който  участниците се приспособяват и адаптират към проблемите възникващи във взаимоотношението, и който се състои от два основни компонента:

 • структуриране на взаимооношението или определяне на ролите, отговорностите  нормите, удовлетворяващите стандарти и други измерения на възникващата връзка;
 • разрешаване на несъгласията и конфликтите в процеса на работа в ресторанта .

Основните комуникативни умения не са даденост!

Повечето изследователи и специалисти в областта на междуличностните комуникации твърдят, че те се учат точно така, както всяко умение, т.е. преминава се през няколко основни стъпки:

 • Разбиране защо комуникацията е важна и как ще бъдат от полза за вас.
 • Разбиране какво представлява комуникацията и кои са компонентните поведения, в които трябва да се ангажирате.
 • Откриване на ситуации, в които може да практикувате правилно комуникативните си умения .
 • Намиране на някой, който да ви наблюдава и ще ви казва как се справяте с изпълнението на умението да общувате.
 • Продължаване на процеса на практикуване на комуникативните умения.
 • Получаване на стимулиране от страна на приятели и роднини, защото това прави по-лесно практикуването.
 • Продължаване на практиката, докато престанете да изпитвате чувството на неловкост и не се почувствате естествено.

Какво трябва да знаят мениджърите на ресторанти…

Ефективните мениджъри на ресторанти осъзнават, че изключителните организационни комуникативни умения са жизненоважни за управлението на рационализирана ресторантьорска дейност и установяване на ресторантска комуникационна система.
Мениджърът на ресторанта е ключът в комуникацията между кухнята и персонала на ресторанта както и в други области. Мениджърите на ресторанти използват вербални умения, за да накарат всички да са един екип, за да предотвратят грешки или ненужни забавяния при подготовката и сервирането на ястията. Те могат също да дават писмени инструкции.
Организационните комуникативни умения са необходими за наемане, обучение, надзор и дисциплиниране на персонала. Мениджърите на ресторанти комуникират и налагат очаквания за безопасно боравене с храни, хигиена, чистота и сервиране на алкохол, за да гарантират спазването на разпоредбите в ресторантьорската индустрия.
5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни