Skip links
Хигиена на ресторанта

Хигиена на ресторанта

Loading

Подържането на хигиена на ресторанта е от изключително значение.

Спазването на хигиенните стандарти е неразделна част от всеки бизнес. В съвременния свят хигиената и чистотата се ценят в абсолютно всички сфери на бизнеса и на всеки етап от неговото развитие.

Високото ниво на хигиена е  доказателство, че клиентите и служителите на компанията са наистина ценени и уважавани. Добрата хигиената в заведенията за обществено хранене е гаранция за професионално отношение и почти винаги гарантира и високо качество.

Има много изисквания, препоръки и забрани, подробно описани в законовата база в България за заведенията за обществено хранене.

 Хигиенни правила в ресторанта.

Съгласно официално сертифицираните разпоредби за санитарните стандарти, територията на ресторанта трябва да бъде чиста. Основните отпадъци и боклук се поставят в отделни контейнери с плътно прилепнали капаци, за да се предотврати разпространението на миризми. Всички помещения на ресторанта, без изключение, трябва да отговарят на стандартите за чистота.

  • Почистването (рутинно) и дезинфекцията (съдове, покрития и оборудване според нуждите) се извършват постоянно.
  • Ежедневното мокро почистване е задължително в професионална кухня със специализирани продукти.
  • Генералното почистване в ресторанта се извършва поне веднъж месечно.

Ключов момент е организацията на почистването.

Нужно е ясно разделение на зони: производствена, складова, помощна зона и тоалетни. Препоръчва се инвентарът, използван за почистване, да бъде с цветен код и съхраняван възможно най-близо до съответните зони. Разделението на труда на персонал, който се грижи за хигиената, също е важно: екипът от готвачи е пряко отговорен за почистването на работните позиции в кухнята, а хигиенистите са отговорни за премахване на отпадъците от кухнята, хигиената на пода и тази в другите помещения.

Спазването на тези правила предотвратява кръстосаното замърсяване и свързаните с него потенциални проблеми, като появата и разпространението на инфекциозни заболявания.

Също така е важно да се помни значението на почистването на масата за хранене. То се прави веднага след като всеки посетител си тръгне.

Лична хигиена на персонала

Личната хигиена на работещите в ресторанта е изключително важна. Собственикът на заведението за хранене е длъжен да осигури на служителите всички необходими условия за лична хигиена: тоалетните трябва да бъдат правилно оборудвани и да имат достатъчно количество консумативи.

Санитарна обработка на съдове и оборудването

Най-важният момент при спазването на хигиенните стандарти е компетентната работа и навременното почистване на съдовете и кухненското оборудване. Миялните машини, използвани в ресторантите, трябва да бъдат със стерилизиращ ефект, така че да се гарантира качествено измиване на съдовете и прибори.

В края на работната смяна е необходимо да се изплакнат и дезинфекцират производствените маси със специални препарати . Що се отнася до оборудването в кухнята, обработката му трябва да се извършва задължително след употреба или в края на работния ден.

Лошата хигиена на ресторанта може да бъде санкционирана финансово от проверяващите органи.

Снимка:washh.com

5/5 (1)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни