Skip links
Проект

Проект – същност и особености в изготвянето му

Loading

Много хора и организации са дефинирали какво представлява или трябва да бъде един конкретен проект.

Това е уникален процес, състоящ се от набор от координирани и контролирани дейности със стартиране и крайни дати, предприети за постигане на цели, отговарящи на специфични изисквания, включително ограничения на време, разходи и ресурси.

Следващият въпрос, който може да се зададе е „Защо се нуждаем от управление на проекти?“

Отговорът е, че управлението на проекти по същество е управление на промяната, докато се изпълнява за бъдещ или текущ бизнес.

Проекти могат да бъдат предприети или за генериране на приходи, като например въвеждане на методи за подобряване на паричния поток или да бъдат капиталови проекти, които изискват допълнителни разходи и ресурси за въвеждане на промяна в капиталовата база на организацията.

Проектът трябва да отговаря на три основни критерия:

 • трябва да бъде завършен навреме.
 • трябва да бъде изпълнен в рамките на предвидените в бюджета разходи.
 • трябва да отговаря на предписаните изисквания за качество.

Любопитен факт.

Очевидно е, че управлението на проекти не е нещо ново. Ной трябва да се е справил с един от най-ранните записаните проекти – този в Библията – построяването на ковчега. Той, със сигурност го завършва до определено време – преди наводнението. В същото време е отговарял на критериите му за изпълнение, тъй като успешно побира чифт от всички животни.

Умения за управление на проекти.

Много учебници разделят уменията, необходими за управление на проекти, на твърди умения

и меки умения. Това разделение не е точно, тъй като някои от уменията са ясно взаимозависими. Освен това те се определят от вида на организацията, спецификата и размера на проекта, дадените правомощия на ръководител на проект.

Твърдите умения обхващат такива теми като:

 • бизнес казус,
 • контрол на разходите,
 • управление на промените,
 • жизнени цикли на проекта,
 • структури за разбивка на работата,
 • анализ на мрежата,
 • управление на риска и на качеството,
 • оценка,
 • анализ на оферти и др.

Меките умения включват:

 • безопасност,
 • анализ на заинтересованите страни,
 • изграждане на екип,
 • лидерство,
 • комуникации,
 • управление на информацията,
 • преговори,
 • управление на конфликти, спорове и др.

Мениджърът на проекти може да бъде определен като лицето или органът с власт и отговорност за управление на проект за постигане на специфични цели.

Всичко до тук е приложими за изготвяне на проект за заведение за хранене като ресторант, кафене, пицария и др.

 

Все още няма оценки.

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни