Skip links
реклама

Реклама и нейната роля

Loading

Почти всеки човек в 21-ви век се среща с някаква реклама всеки ден.

И по тази причина има определена представа за това що е реклама и кой се занимава с тази дейност. Това е нормално, защото рекламата е публична. В наши дни навсякъде и по всяко време хората са засипвани с хиляди рекламни вести независимо от това дали ги интересуват или не.

Тъй като ролята на рекламата е част от всекидневието на всеки един човек, то тя не може да бъде пренебрегната. Същата подлежи на масово одобрение или отрицание. Днес тя се осъществява чрез съвременните медии и няма нищо общо с примитивната разгласа  от пазарите преди много години.

Определения за реклама.

Според определението на Американската асоциация по маркетинг, което е едно от най-разпространените същността на рекламата се дефинира така. „Тя е всяка форма на нелично представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги, заплащана от точно установен източник.“ Тук рекламата е схваната като част от една подсистема на маркетинга – рекламно стимулиращата. Видно е, че се набляга на четири момента при нея: платения характер; представянето; явния източник; универсалността на обекта на рекламата.

За някои специалисти обаче това определение не е точно, защото не визира комуникационния характер на рекламата.

Ето и определението, възприето от Европейската асоциация на рекламните агенции: „Реклама е всяка платена форма на контролируемо въздействие, осъществявано чрез средствата за масово осведомяване, по представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник.“

Първите елементи на това определение сочат очевидната прилика с пропагандата. Но търговският характер на рекламата позволява да я разграничим от пропагандата. Исторически наистина рекламата е вид пропаганда. Двете, ве пак, са твърде сходни – адресирани са към масова аудитория (следователно и методите им са сходни), и при двете се пренася някакво послание до група лица, за да предизвика реакция (опознаването на аудиторията се налага и в двата случая). Те се опират на общи правила и психологически лостове за получаване на ефект. Разликата между реклама и пропаганда е в целите. Рекламата се интересува от начина на живот на адресатите потребители, докато пропагандата се занимава със стойностите, свързани с основанията за живот на човечеството: мир, свобода, равенство, права на човека и т.н.

Днес рекламите играят важна роля в съвременния икономически и социален живот.

Те са част от маркетинг микса на дадена организация. Функциите на рекламата са:

  • да продава – основната функция,
  • да създава нови пазари,
  • да намалява разходите на потребителя,
  • да стимулира постоянното подобряване на стоката или услугата,
  • да провокира конкуренцията.

Ето как да рекламирате ресторанта си онлайн – вижте ТУК.

Животът ни днес не може без раклами. те са навсякъде. Друг у въпросът дали са професионално направени и дали вършат своята работа или просто са дрезнещи, неприятни и без смисъл.

5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни