Skip links
Мениджмънт на ресторанта

Фактори, които влияят на дейността на ресторанта

Loading

Статията изчерпателно проследява всички фактори, които влияят на работата на ресторанта.

За да може ресторантът да се справи с всички предизвикателства, то факторите трябва да се познават от предприемача или управителя. Ето кои са те:

Корпоративна среда

Всяка компания, в това число и ресторанта, е част от цялостната икономическа и социална среда. Тя от своя страна  зависи от клиентите, служителите, партньорите, доставчиците, държавата, обществеността и конкуренцията. За да има успех на пазара, един ресторант трябва да се отличава от останалите и по този начин да се профилира.

Икономическа ситуация

Наблюдението на икономическата ситуация в ресторантьорството е също толкова важно, колкото и наблюдението за  приходите  от потенциалните клиенти. Това дава възможност на ресторантьора да разбере за какво клиентите са склонни да харчат. Тук отражение имат и обменните курсове на основните валути и движението на цените в страната.

Политическа сфера

Промените в политиката имат все по-голямо въздействие върху предприемачите и техният бизнес. Политическото или социалното напрежение, което често не се ограничава до една държава и в повечето случаи  има и глобални ефекти, може внезапно да промени навиците за пътуване и начина, по който хората изразходват своите парични средства. На местно ниво има и законови изисквания и ограничения като Закон за храните, Кодекс на труда и много други, които които също имат въздействие.

Социален климат

Наблюдението на социалното (демографското) развитие показва промените в структурата на населението на дадена държава или друг географски регион. Тук важна роля имат характеристики като възраст, пол, националност или движения на населението в избрания регион. Целта е да се установи как потребителското поведение може да се промени по отношение на развитието на ресторанта.

Екология

Под екологична среда се разбира отношението на всяка една съществуваща компанията и организация към природата или нейното устойчиво използване на наличните ресурси. „Клиентът от бъдещето“ ще реагира все по- негативно на вредни за околната среда фактори.

Технологични процеси

За да бъде един ресторант привлекателен винаги трябва да отговаря на нуждите на посетителите, съобразно новите технологии. Това засяга, наред с други неща, областите на информационните и комуникационни технологии, както и системите за резервация, обработка, поръчка и производство.

Вярваме, че вече сте се убедили, че всеки ресторант зависи от много фактори, за да може успешно да се развива.

И ако Ви е допаднала  статията, време е Вашите приятели също да я прочетат. Споделете я с бутоните по-долу.

5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

  1. ALPEN - оптимизирайте работния процес - CHEF & GASTRO
    Permalink
  2. Сервитьори - грешки в обслужването - CHEF & GASTRO
    Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни