Skip links
Хигиена на ресторанта

Санитарна хигиена на ресторанта

Loading

Санитарна хигиена на ресторанта

В днешно време въпросите за хигиената излизат на преден план буквално във всяка област на работа. Така спазването на хигиенните стандарти трябва да е неразделна част от вътрешната политика на всяко предприятие. След лечебните заведения тези за обществено хранене са с приоритет в тази сфера. Ръководството на всеки ресторант е длъжно преди всичко да се грижи за санитарната хигиена на институцията, тъй като високото й ниво винаги свидетелства за отношение – както към служителите, така и към посетителите.

Санитарни правила за ресторанта.

Съществуващите, официално одобрени санитарни правила и разпоредби подробно описват условията, инструкциите и забраните по отношение на хигиената в ресторантите. Изборът и оборудването на помещение за ресторант, съхранението и приготвянето на храната, изхвърлянето на отпадъци трябва да бъде в съответствие с препоръките, предписани в тези правила. Подобряването и поддържането на чистотата на територията на ресторанта са най-важните моменти по отношение на облика на институцията.

Винаги трябва да има отговорно отношение към отпадъците.

Хранителните отпадъци и боклуците винаги се изхвърлят в специални контейнери, оборудвани с капаци, за да се предотврати разпространението на миризми. Разстоянието от площадката за контейнери за боклук до жилищни сгради и зони за отдих трябва да бъде 25 метра или повече. Контейнерите се пълнят не повече от 2/3 от обема им. След изпразването им, те се дезинфекцират старателно. За Zero waste в ресторанта – четете ТУК.

Почистване на ресторанта – това е важна ежедневна дейност.

Чрез внимателно спазване на хигиенните правила и разпоредби в ресторанта се предотвратява възможността от кръстосано заразяване и разпространение на инфекции. При организиране на почистването на заведение за обществено хранене е задължително ясно зониране на помещенията
на:

• производствени площи;
• складове;
• помощни помещения;
• бани с тоалетна.

Почистващото оборудване за всяка отделна зона трябва да бъде цветно кодирано и съхранявано възможно най-близо до зоната.

Следващият съществен момент в организацията на почистването на ресторантите е разпределението на отговорностите:

• почистването на работните места се извършва директно от персонала – готвачи и пом.-готвачи;
• чистачките поддържат чистота в останалите помещения.

Стандартите за чистота се прилагат за цялата територия на ресторанта:

• работните повърхности, съдовете и оборудването се измиват и дезинфекцират, когато възникне необходимост;
• в края на работния ден се извършва мокро почистване с помощта на специални химически агенти;
• за поддържане на адекватно ниво на хигиена, ресторантът планира месечно генерално почистване.

Санитарна обработка на съдове и оборудване.

Състоянието на кухненското оборудване трябва да отговаря на всички хигиенни стандарти. За ресторанта трябва да изберете съдомиялни машини със стерилизационна функция, която да гарантира правилното ниво на чистота на съдовете.
В края на работния ден се извършва щателна обработка и дезинфекция на производствените повърхности. Кухненските уреди се почистват през целия ден, когато се замърсят и след края на смяната.

Личната хигиена на персонала не бива да се подценява.

Ръководството е длъжно да осигури всички условия и средства, необходими за личната хигиена на персонала на ресторанта. За същата цел е необходимо да се следи за правилното оборудване и поддръжка на баните с тоалетните.
В ситуацията на Ковид-19 всички изброени санитарни правила се прилагат още по-стриктно и по-начесто, за да може заведението да работи без проблеми.

5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни