Skip links
Трудов договор

Трудов договор и интервю за работа

Loading

Трудов договор и интервю за работа – какво е важно да се знае?

Навлизането в определена възраст е свързано със започване на нормална постоянна работа, а това налага първо да се запознае човек с Кодекса на труда.  Спазването му трябва да се следи от самите лица, които работят: никой друг не се нуждае от него.  Жизненоважно е да се познават основните разпоредби на КТ. Това ще помогне да се избегнат много възможни грешки.

NB!  Нито един трудов договор не може да съдържа условия, които ограничават правата или намаляват нивото на защита за служителите в сравнение с тези, установени от трудовото законодателство.  Ако такива условия са включени в трудовия договор, те не са приложими.  По този начин Кодексът на труда гарантира и регулира основните права на работника, независимо от фантазиите и правни инициативи на работодателя.

Неща, които трябва да се запомнят, когато се кандидатства за работа.

 • Доверявайте се разумно на обещанията на собственика на фирмата!
 • Някои хора смятат, че работодателите и служителите са едно голямо семейство.  Това не е така освен ако не се работи във фамилна фирма. 
 • Конфликтите между служител и работодател в трудово правоотношение са твърде чести, за да се оставят на случайността.  Трябва да се вземе за правило съхранението на всички подписани документи и материали, които по някакъв начин регулират работата.
 • Някои служители дори записват лични разговори с началниците си на диктофон.  Това може да сте го гледали в някои филми, но когато се обсъжда с работодателя заплата или промените в условията на труд, такъв запис едва ли върши работа! 
 • Трябва да се знае, че устните обещания на работодателя, като устни инструкции, са безполезни и в съда ще бъде невъзможно да се оспорят или докажат.  И ако в трудовия договор е записано, че работата в кухнята е от 9:00 до 18:00 часа и работодателят е разрешил устно на служителя да дойде на работното си място от 12:00, то в съда аргумент ще бъде това, което е записано в договора.

Интервю за работа – ето важните неща.

Условията за работа обикновено се обсъждат по време на интервю.  Следователно е логично да се изяснят важни моменти, а именно:

 • условия на основното възнаграждение;  дали заплатите се изплащат „официално“ или „в плик“, да се уточни точно и срока за получаването договореното възнаграждение.
 • ако част от бъдещата заплата ще бъде бонус, трябва да се пита какви са условията за изплащането му. Както и в какви случаи бонусът може да не бъде изплатен, дали това се случва при наличие на обективни обстоятелства или по решение на управителя на фирмата.
 • да се уговорят срокове и осигуровки, изплащането на болнични и отпуската – платена и неплатена.
 • да се уточни работното време, начално и крайно, както и заплащането на извънреден труд, включително и на празниците. Тоест, спазват ли се точките от КТ в тази част!
 • задължително е да се прегледа и длъжностната характеристика, тоест, конкретните отговорности за работа, подробен списък от задължения и права.  

Трудов договор – на какво да се обърне внимание?

Когато се кандидатства за работа, а после се стигне до назначаване на определена позиция, то трябва да се подпише трудов договор.  По закон трудовите отношения с работодателя стартират в момента, в който реално се започне работа дори ако трудовият договор не е подписан.  Така в случай на съдебен спор, при липса на трудов договор, тежестта на доказване на заетостта може да се оспори. Трудовият договор урежда по-голямата част от трудовите отношения с работодателя, така че този документ трябва да се приема много сериозно.

Трудовият договор не е лицензионно споразумение, затова, преди да се подпише, трябва са се изчете и да се провери, че всичко, което е било обсъдено и обещано на интервюто, е включено в него изцяло и без изкривяване.  Ако договорът съдържа препратки към други регулаторни актове, тогава е необходимо да се изисква тяхното предоставяне (не само за запознаване, но и под формата на заверено копие на ръка) или да се изисква разпоредбите на местния регулаторен акт да бъдат включени в трудовия договор.  В противен случай може да има неясноти! След подписването трябва да се получи оригинал на трудовия договор, в никакъв случай копие и той да се съхранява.

И ако Ви е допаднала статията, време е Вашите приятели също да я прочетат. Споделете я с бутоните по-долу.

0/5 (1)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

 1. Наемaне нови служители в ресторанта - CHEF & GASTRO
  Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни