Skip links

Авангардна кухня

Пътеводител в света на гастрономията

Авангардна кухня

Авангардна кухня

Авангардна кухня е термин означаващ  креативното и успешното прилагане на кулинарните нововъведения и достижения.

Авангардната кухня поставя най-високи изисквания в 2 насоки по отношение

  • изключително прецизното спазване на рецептурите,
  • следването на производствените стандарти в хранителната промишленост (GHP & HACCP).

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни