Skip links

HACCP

Пътеводител в света на гастрономията

Анализът на опасностите и критичните контролни точки, или HACCP

HACCP

Анализът на опасностите и критичните контролни точки, или HACCP, е систематичен превантивен подход към безопасността на храните от биологични, химични, физически опасности и отскоро радиологични опасности в производствените процеси, които могат да доведат до това, че крайният продукт ще бъде опасен и проектира мерки за намаляване на тези рискове до безопасно ниво. По този начин HACCP се опитва да избегне опасностите, вместо да се опитва да провери крайните продукти за ефектите от тези опасности. Системата HACCP може да се използва на всички етапи от хранителната верига, от процесите на производство и приготвяне на храни, включително опаковане, разпространение и др.

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни