Skip links

Боме (Baumé)

Пътеводител в света на гастрономията

Боме (Baumé)

Боме (Baumé)

Боме (Baumé)

Скалата на Боме е двойна хидрометрова скала , разработена от френския фармацевт Антоан Боме през 1768 г. за измерване на плътността на различни течности. Единицата от скалата на Боме е обозначена по различен начин като градуси Baumé, B °, Bé ° . Едната скала измерва плътността на течностите по-тежка от водата, а другата – течностите по-леки от водата. Боме на дестилирана вода е 0. В кухнята тази скала се използва предимно за измерването на захарни сиропи и смеси за сорбета. Другата възможност за измерване на съдържанието на захар в разтвори или продукти е с рефрактометър.
Снимка:profilab24.com

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни