Skip links

Индекс телесна маса (Body Mass Index)

Пътеводител в света на гастрономията

Индекс телесна маса (Body Mass Index)

 

Индекс на телесна маса BMI, служещ за определяне на здравословното тегло. Изчислява се като се раздели теглото (в кг) на ръста в метри на квадрат (BMI = тегло в кг/ръст2). Стойности между 18 и 25 се считат за нормални при млади хора, докато стойности между 25 и 30 се разглеждат като умерен риск, а такива над 30 – се определят като наднормено тегло (затлъстяване). Стойност под 18 може да бъде индикация за поднормено тегло.

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни