Skip links

Пирoлиза

Пътеводител в света на гастрономията

Пирoлиза

Пирoлиза

Пирoлиза – описание на процеса

Пирoлиза (от гръцки: pyro = огън, lysis = разтваряне) е наименованието за термичното разпадане на химичните съединения, при което високата температури предизвиква  разкъсване на връзките в големите молекули. Този термохимичен процес на топлинно разлагане на биомаса или друга органична материя в условия на висока температура, обикновено протича в границите от около 500 докъм 800 °С и безкислородна среда.

Пиролиза е основна химична реакция, която предшества процесите на горене и газификация.

Какво е ролята му в процеса на готвенето? В областта на храненето реакциите на пиролиза възникват, когато храните са подложени на топлинна обработка със сухо нагряване, например,  печене, опушване и печене на скара. Веществата, получени от пиролиза, обикновено не са чисти продукти. Това може да причини аминокиселинната пиролиза, когато се нагряват храни, съдържащи протеин. В следствие на това се образуват силно мутагенни хетероциклични (ароматни) амини (НАА). Типични нежелани продукти от пиролиза са така наречените канцерогенни полициклични (ароматни) въглеводороди (PAH), които се получават  при непълно, изгаряне на органични вещества, например, белтъчини.

Още за процеса ТУК

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни