Skip links

Свързващи агенти / Сгъстители

Пътеводител в света на гастрономията

Агар-агар

Свързващи агенти / Сгъстители

Свързващи агенти / Сгъстители обикновено са  добавки. Служат за сгъстяване. Най-често използвано в домакинството е нишестето, което намира приложение като сгъстител или свързващо вещество. Други примери за сгъстители са: Агар-агар, желатин, гуар, гума локуст бийн, пектин и трагакант. Свързващите агенти служат предимно за сгъстяване на течности. Като страничен ефект трябва да се отчете, че те променят и вкуса, тъй като сгъстената течност остава прикрепена към вкусовите рецептори на езика за по-дълго време.

 

 

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни