Skip links

Скала на Боме (Baume scale)

Пътеводител в света на гастрономията

Боме (Baumé)

Скала на Боме (Baume scale)

Скала на Боме – това е двойна скала, разработена от френския фармацевт Антоан Боме през 1768 г. за измерване на плътността на различни течности. Единицата от скалата на Боме е обозначена по различен начин като Градуси Baume, Градуси Baumé, B°, Be°, Bé°. Едната скала измерва плътността на течностите по-тежки от водата, а другата – течностите по-леки от водата. Според скалата Боме плътността на дестилирана вода е 0. В кухнята тази скала се използва предимно за измерването на захарни сиропи и смеси за сорбета.

 

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни