Skip links

Хитин (Chitin)

Пътеводител в света на гастрономията

Хитин

Хитин (Chitin)

Хитинът е органично съединение, съставено от модифицирани глюкозни мономери, които са производни на глюкозата, известни като N-ацетилглюкозамини. Химичната му формула е (C8H13O5N) n. Алберт Хофман определя структурата на хитина през 1929 г.  Той след целулозата е най-често срещаният полизахарид и служи за формиране на структурата. Различава се от целулозата по това, че има ацетамидна група. Среща се в гъби, насекомите, членестоногите и някои мекотели. При гъбите той образува един от основните компоненти на клетъчната стена. Именно той е причината те да бъдат трудно усвоими от човешкия организъм.

Снимка:pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни