Skip links
Мениджмънт на ресторанта

Инструменти за управление в ресторанта

Loading

Инструменти за управление – защо са важни за ресторанта?

Всички взаимоотношения между ресторанта и неговата среда трябва да бъдат съзнателно проектирани. Как да се държи персонала, според какви ценности живее и работи, са изложени в мисията на фирмата. Те се прилагат в корпоративната политика и корпоративната стратегия.

По този начин същите стават важни инструменти за управление на фирмата. Количеството и обхватът на такива насочващи инструменти трябва да бъдат адаптирани спрямо спецификата на заведението за хранене. Малкият бизнес със сигурност се нуждае от по-малко обширни документи за управление, отколкото големия.

Фирмената политика се разделя основно на:

Основни инструменти за управление на ресторанта:

 • Визия – тя проектира дългосрочните цели, тя е пътеводната звезда, към която всеки бизнес се стреми. Успехът в дългосрочен план е гарантиран само ако служители се идентифицират с фирмата. Добрата корпоративна визия отговаря на следните въпроси: Защо правим това, което правим днес? Къде искаме да бъдем след пет до десет години?
 • Мисия – формулира общата цел и ред: Каква е нашата работа спрямо клиента? Как искаме да бъдем възприемани от нашите клиенти? В идеалния случай това също създава идентификация на клиента с фирмата.
 • Стратегия – тя определя целите и описва пътищата към отделните цели, които трябва да бъдат постигнати в дългосрочен план – например размер, растеж, стандарти за качество и други подобни.
 • Цели – те служат за прилагане на стратегии и ценности, формулирани във визията и мисията. Грубо разграничаваме стратегическите и оперативните корпоративни цели, както и целите на отделите  и служителите. Има няколко неща, които трябва да се вземат предвид при формулирането на целите. Добрите цели са: много точни и много конкретни, тоест проверими (качествени и количествени, измерими (оценими) с помощта на параметри, с тях фирмата, отделът, човекът могат да бъдат активно повлияни. Те винаги е нужно да са реалистични, т.е. постижими (също и в случай на непредвидени обстоятелства) и терминирани  (с фиксирана начална, междинна и крайна дата).
 • Организационна схема – много важен инструмент за управление. Тя показва фирмената структура, отделите или подразделенията, показва кой на кого е подчинен и също така предоставя информация за  длъжността, т.е. колко служители работят в кой отдел.
 • Длъжностните характеристики – без тях не може. Те определят различните длъжности и формулират конкретните задачи, отговорности и компетенции, на кого са подчинени и кои служители са под техен контрол.  Длъжностната характеристика за всички служители в заведението за хранене се прилага като допълнение към трудовия договор.
 • Описания на процесите – те трябва да описват всички важни фирмени процеси толкова точно, че винаги да гарантират еднаквото изпълнение, за да има постоянно качество на услугите. Описанията на процесите са изключително полезни, например, когато нови служители заемат определена длъжност.
 • Контролни списъци (чек листи) – те гарантират, че процедурите и дейностите в рамките на даден процес са действително спазени или завършени.

Ето и ценностите, които са важни за успеха на ресторанта.

 • Хуманност/ етика  морал: уважение към хората, околната среда и природата, социална и обществена ангажираност.
 • Честност: честно поведение към всички.
 • Качество и безопасност: качество на храната, качество на обслужване, безопасност на работното място, безопасност на храните.
 • Отговорност: както за околната среда, така и за удовлетвореността на служителите и клиентите.

 

5/5 (3)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

 1. Софтуерни решения в ресторанта - CHEF & GASTRO
  Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни